Mobilitas Pluss toetus toob tänavu Eesti teadusasutustesse enam kui 30 teadlast

Eesti teaduse rahvusvahelistumist soodustava Mobilitas Pluss programmi tänavuses taotlusvoorus soovis oma teadlaskarjääri Eestis jätkata 152 teadlast. See, kes neist Eesti teadusasutustes tööle asub, peaks selguma juuliks, kui kõik taotlused on retsenseeritud.

„Võrreldes eelmise taotlusvooruga laekus meile mõni taotlus vähem, kuid suurusjärgud on jäänud samaks. Seega, konkurents toetustele on jätkuvalt väga tugev. Oodatult on taotlejate seas palju neid, kes eelmises voorus toetusest ilma jäid. Näiteks järeldoktoritoetuse taotlejatest oli korduvtaotlejaid 39,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri teadusprogrammide osakonna juhataja, Oskar Otsus.

Kõige enam laekus taotlusi järeldoktorantuuri astumiseks (106). Järeldoktoritoetus on mõeldud teadlastele, kes on kaitsnud doktorikraadi välismaal ja kelle kraadi kaitsmise kuupäevast pole möödas rohkem kui viis aastat. Järeldoktori toetusi on plaanis välja anda 20. Taotlusi laekus kokku 31-st riigist. Kõige enam oli soovijaid Itaaliast, Indiast ja ka välismaal doktorikraadi kaitsnud eestlaste seas.

Tagasipöörduva teadlase toetust taotles 19 teadlast. Tegemist on toetusega, mis on mõeldud teadlastele, kes on läbinud välisriigis järeldoktorantuuri (või teinud võrreldaval tasemel teadustööd) ja töötanud vähemalt kaks viimast aastat väljaspool Eestit ning sooviks nüüd Eestisse tagasi tulla. Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetusi on plaanis välja anda 10.

Tippteadlase toetuse taotlusi laekus vooru lõpuks 27. Tegemist on toetusega, mis on mõeldud rahvusvahelise töökogemusega nimekate teadlaste Eestisse toomiseks. Eesmärk on, et nad looks siin oma uurimisrühma ning juhendaks doktorante. Käesolev tippteadlase toetuse taotlusvoor jääb suure tõenäosusega viimaseks. Tänavu on plaanis välja anda 4-6 tippteadlase toetust.

Mobilitas Pluss programmi eesmärk on toetada Eesti teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ning järelkasvu. Eesti Teadusagentuur on programmi elluviija. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Lisainfo:

Oskar Otsus
Mobilitas Pluss programmi juht
 7 317 350