Mobilitas Pluss järeldoktorite ja tagasipöörduvate teadlaste toetuste taotlusvoorud avanevad jaanuaris 2018

Eesti Teadusagentuur avab 1. jaanuaril 2018 Mobilitas Pluss järeldoktorite ja tagasipöörduvate teadlaste toetuste taotlusvoorud, mis jäävad avatuks 31. jaanuarini 2018, kella 17:00-ni (EET). Varasemate taotlusvoorudega võrreldes suurenevad teadusprojektide toetussummad, kuid kahaneb ümberasumistoetus. Samuti lisandub teadlasele kohustus töötada vastuvõtvas asutuses teatud koormusega.

Toetuse maht kasvab eksperimentaalsete projektide puhul 42 500 euroni aastas ning mitte-eksperimentaalsete projektide puhul 40 000 euroni aastas. Ümberasumistoetuse ühikuhind on 4 000 eurot alla kaheaastaste projektide kohta ning 5 500 eurot kaheaastaste projektide kohta. Järeldoktorid ning tagasipöörduvad teadlased peavad vastuvõtvas asutuses töötama vähemalt 0,75 koormusega ning töö tegemise koht on Eesti.

Tulemused selguvad juunis 2018

2018.aasta taotlusvoorus on plaan toetada umbes 20 järeldoktori ning 10 tagasipöörduva teadlase Eestisse teadustööle asumist. Taotlusvooru dokumendid on kättesaadavad detsembri algusest.

Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt juunis 2018 ning projekte saab hakata ellu viima aasta jooksul pärast rahastusotsuse saamist. Järeldoktoril peab toetuslepingu sõlmimise ajaks olema kaitstud doktorikraad.

Tippteadlase toetuse taotlusvoore Mobilitas Pluss programmi vahenditest enam ei tule.

Mobilitas Pluss programmi eesmärk on aidata kaasa Eesti teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning toetada noorte teadlaste pealekasvu. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Lisainfo:

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus

Mobilitas Pluss tagasipöörduva teadlase toetus

Kontakt:

Tiina Loit-Oidsalu, vanemkonsultant; 731 7359; tiina.loit-oidsalu@etag.ee

Oskar Otsus, Mobilitas Pluss programmi juht; 731 7350; oskar.otsus@etag.ee