Ministeeriumite huviorbiidil on nii saasteainete sisaldus keskkonnas ja toidus kui noorte käekäik

Kuus ministeeriumi tellivad kiiret sekkumist vajavate probleemide lahendamiseks teadusasutustelt 12 rakendusuuringut, et saada teaduspõhist lähtematerjali valdkonna poliitika kujundamiseks. Uuringute kogumaksumus on 472 000 eurot, millest poole katab Eesti Teadusagentuur (ETAg) valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmist RITA. Teise poole tasuvad ministeeriumid oma eelarvest.

Teadlased kaasatakse näiteks mitmete saasteainete (nt elavhõbe, pestitsiidid) sisalduse väljaselgitamisse nii keskkonnas kui toidus ning nende levikupõhjuste tuvastamisse. Vaatluse all on ka eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste teadmiste ja oskuste erinevused kui ka tõsiste käitumuslike probleemidega noortele suunatud teenused ja sekkumisvõimalused. Samuti uuritakse elanikkonna ootusi tervisesüsteemile ja inimkesksele lähenemisele tervishoiuteenuste kasutamisel.

29. mail kogunes ETAg-i koordineeritav ministeeriumite teadusnõunike hindamispaneel, mis langetas positiivse otsuse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Maaeluministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Justiitsministeeriumi uuringutaotluste kohta.

Seni valminud viis rakendusuuringut

Tegemist oli neljanda taotlusvooruga. Äsja kinnitatud uuringud viiakse läbi järgmise paari aasta jooksul. Toetatavad projektid on eeltöö mõne konkreetse regulatsiooni või meetme ettevalmistuseks. „Näiteks valmis sel moel mullu sügisel Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud uuring  „Analüüs infotehnoloogiliste võimaluste rakendamisest noorsootöös“, millest selgus, et digilahendused aitavad noorsootööd tõhusamalt korraldada ja noori rohkem kaasata. Uuring pakkus muuhulgas välja praktilisi lahendusi nutika noorsootöö edendamiseks, mis on Eestile oluline ja pidevalt arendatav teema. Nii ongi nüüdseks Eestist saamas nutika noorsootöö eestvedaja Euroopa Liidus,“ selgitas RITA programmi juht Liina Eek Eesti Teadusagentuurist.

RITA programmist poliitikakujundamiseks oluliste rakendusuuringute toetamise eesmärk on suurendada riigi otsustusprotsesside teadus- ja tõenduspõhisust. Seeläbi kujuneb riik rakendusuuringute targaks tellijaks ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Toetusmeetme abil valminud varasematest uuringutest saab ülevaate Eesti Teadusagentuuri kodulehelt.

Lisainfo:

Liina Eek
RITA programmi juht
 731 7383, 53001912