Ministeeriumid plaanivad uurida nii sigade Aafrika katku kui hariduseluga seotud korruptsiooniriske

Kuus ministeeriumi asuvad teaduspõhiselt lahendama kiiret sekkumist vajavaid probleeme. Selleks tellitakse teadusasutustelt kokku 12 rakendusuuringut kogusummas ligi poole miljoni euro eest. Tellitavate uuringute teemadering on lai, käsitledes nii sotsiaalprobleeme ja terviseküsimusi kui riigikaitset ja õigusruumi.

Rakendusuuringute tellimist toetab Eesti Teadusagentuur valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi (RITA) kaudu 243 000 euroga. Teist sama palju panustavad ministeeriumid riigieelarvest.

Haridus- ja teadusministeerium laseb analüüsida infotehnoloogilisi lahendusi, mis aitaksid suurendada noorsootöös osalemise võimalusi. Uuringu tulemusena välja pakutavad vahendid on mõeldud toetama noori oma tegevuste (noorsootöös osalemine, õpingud, karjäär) planeerimisel ja valikute tegemisel.

Justiitsministeeriumi huviorbiidis on hariduseluga seotud korruptsiooniriskid ja pettused, samuti kuriteoohvrite kohtlemisega seotud probleemid.

Kaitseministeerium plaanib uurida tulevast kulu, mis on seotud sellise kaitsevõimekuse rajamise, hoidmise ja kasutamisega, mis tekib valitsussektori väliste asutuste ja eri ministeeriumite allasutuste koostöös.

Samuti plaanib kaitseministeerium uurida täiendava D-vitamiini mõju ajateenijatele. Varasemad uuringud on näidanud, et D-vitamiini puuduse käes kannatab teenistuse alguses (sügisesel perioodil) 40%, kevadperioodiks tõuseb suure D-vitamiini puudusega ajateenijate arv üle 90% ajateenijate koguarvust.

Maaeluministeeriumi tellitavatest rakendusuuringutest kaks tegelevad sigade Aafrika katku teemaga. Uuritakse, kaua püsib viirus keskkonnas eri aastaaegadel ning millised keskkonnategurid võivad aidata kaasa nakkuse levimisele metssigadelt kodusigadele. Teise uuringu fookuses on putukad, kes võivad viirust edasi kanda.

Maaeluministeeriumi kolmas uuringuteema käsitleb väetistes sisalduvatest raskemetallidest tulenevaid tervise- ja keskkonnariske.

Siseministeerium kasutab rakendusuuringuid erinevate poliitikate kujundamiseks: kavatsetakse arendada siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike arengusuundi. Ministeerium soovib selgitada välja, kuidas piiratud ressursside tingimustes parimal võimalikul moel tagada tõhus päästevõimekus. Millised on Euroopa Liidu liikmesriikide kogemused ning seadused isiku identiteedi andmete alusel tema tuvastamiseks ja isikusamasuse kontrollimiseks.

Rahandusministeerium soovib tellitava uuringu tulemuste põhjal kujundada turule toodud pakendite aktsiisimäärad selliselt, et need aitaks vähendada erinevate pakendite tarbimist vastavalt nende spetsiifilisele keskkonnakoormusele ja -mõjule.

Uus taotlusvoor sügisel

Uuringute ajakava lepivad ministeeriumid kokku vastavate teadusasutustega. Hiliseim tähtaeg uuringute valmimiseks on 21.12.2021.

Tegemist oli teadmistepõhise poliitikakujundamise toetuse esimese taotlusvooruga. Kokku laekus kuuelt ministeeriumilt 16 projekti. „Kuna tegu on uue rahastusvõimalusega, siis polnud kõik ministeeriumid veel valmis taotlema oma rakendusuuringute toetamist. Järgmine taotlusvoor toimub sügisel ja sinna on oodatud oma taotlusi esitama kõik ministeeriumid,“ selgitas RITA programmi juht Liina Eek.

RITA programmist toetatakse poliitikakujundamiseks olulisi rakendusuuringuid, et suurendada teadus- ja tõenduspõhisust riigi otsustusprotsessides. See aitab kujuneda riigil rakendusuuringute targaks tellijaks  ja uuringutulemuste kasutajaks. RITA programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

 

Kontakt:

Liina Eek – RITA programmi juht, telefon 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee

 

Teate koostas

Piret Ehrenpreis

Kommunikatsioonispetsialist

Eesti Teadusagentuur

58160090