Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise uuringu läbiviija konkurss pikeneb

Eesti Teadusagentuur (ETAg) otsustas pikendada “Mikroobide resistentsuse ohjamise ja vähendamise võimalused“ uuringu läbiviija konkursi tähtaega ühe kuu võrra. Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga. Uus konkursi lõpptähtaeg on 22.03.2019.
 
Mikroobide resistentsus (ingl antimicrobial resistance, AMR) on mikroorganismide võime antimikroobsete ainete toimele vastu panna. Nii Euroopas kui kogu maailmas on AMR määratletud olulise ühiskondliku probleemina, mis hõlmab näiteks inimmeditsiini, veterinaarmeditsiini, loomakasvatust, põllumajandust, keskkonda ning kaubandust.
 
Uuringu eesmärk on töötada välja teaduslikel alustel põhinevad ja uudsest „Üks tervis“ põhimõttest lähtuvad soovitused AMRi käsitleva poliitika kujundamiseks ning AMRi leviku vähendamiseks. Eesmärk on selgitada välja erinevate valdkondade nagu inimkäitumine, inimeste ja loomade ravi ning keskkonna roll AMRi kujunemises koos leviku riskide tasemete hindamisega ja määratleda, millised on efektiivsed meetmed AMRi leviku ohjamiseks.
 
Konkursil võivad osaleda interdistsiplinaarsed konsortsiumid, kuhu kuuluvad esindajad vähemalt kahest erineva TA asutuse uurimisrühmast. Käesoleva uuringu puhul peavad nimetatud TA asutused olema Eestis bio- ja keskkonnateaduste, terviseuuringute või loodusteaduste ja tehnika valdkonnas evalveeritud. Konsortsiumis osalev uurimisrühm ei või samaaegselt sama konkursi raames osaleda teise konsortsiumi koosseisus. Projekti kestus on kuni kolm aastat. Uuringu maksimaalne eelarve on 947 370 eurot koos käibemaksuga.
 
Konkursi taotlusvoor korraldatakse Eesti teadusinfosüsteemis ETIS. Osaleda soovivad konsortsiumid teavitavad oma osalemissoovist ETAg-i (aadressil indrek.suitso@etag.ee), kes võimaldab ligipääsu ETISe taotlusvormile. Pakkumus tuleb esitada inglise keelesKonkurss jääb avatuks kuni 22. märtsini 2019.
 
Soovi korral on konkursil osalevatel konsortsiumitel võimalus kohtuda tellija (ETAg) ja tellija esindajatega (Maaeluministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajad), et rääkida läbi ettevalmistatava pakkumuse sisu.
 
Lisainfo:
 
Liina Eek, RITA programmi juht, Eesti Teadusagentuur, tel: 731 7383, 53001912, liina.eek@etag.ee  
Indrek Suitso, RITA programmi vanemkonsultant, Eesti Teadusagentuur, 730 0320,  Indrek.suitso@etag.ee