Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide infopäev Tartus

Neljapäeval, 18. mail 2017
kell 13:00 – 15:00
Ülikooli 18, ruum 139

Horisont 2020 programmist rahastatavate Marie Skłodowska-Curie (MSC) individuaalgrantide eesmärgiks on toetada teadlaste karjääri arengut läbi mobiilsuse. Grante saavad taotleda doktorikraadiga teadlased, et stažeerida 1 kuni 2 aastat välisriigis. Reeglina kehtib nn mobiilsuskriteerium: taotleja ei või olla elanud või töötanud riigis, kuhu minekuks ta granti taotleb, enam kui 12 kuud viimase 3 aasta jooksul. MSC individuaalgrandid toetavad ka reintegratsiooni Euroopas pärast pikemat viibimist väljaspool Euroopat ning teadustööle naasmist pärast vahepausi (nt pärast vanemapuhkust). Neil juhtudel on mobiilsuskriteerium paindlikum: sihtriigis viibimise pikkus ei või ületada 3 aastat viimase 5 aasta jooksul.

2017.a Marie Skłodowska-Curie individuaalgrantide konkurss avanes 11. aprillil ning taotluste esitamise tähtaeg on 14. september 2017.a.
Konkursi veebileht:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.html

Infopäeva esimeses osas annab Horisont 2020 Marie Skłodowska-Curie meetmete konsultant Kristin Kraav (Eesti Teadusagentuur) ülevaate konkursi eesmärkidest ja tingimustest ning taotlusdokumentidest. Seejärel räägib grandi taotlemise ja elluviimise kogemusest Elin Org (Tartu Ülikool), kes viibis 7 RP Marie Curie individuaalgrandi toel 2 aastat USAs UCLA ülikoolis.

Registreeru infopäevale: https://www.etag.ee/uritus/marie-sklodowska-curie-individuaalgrantide-infopaev-tartus-2/ 

NB! 22. mail toimub sama infoüritus ka inglise keeles, Jakobi 2 ruum 114, kell 13-15.00. Lisainfo ja registreerumine ingliskeelsele infopäevale siin: https://www.etag.ee/en/uritus/information-day-marie-sklodowska-curie-individual-fellowships-tartu/ 

 

Lisainfo:

Kristin Kraav
MSC tegevuste konsultant
Eesti Teadusagentuur
kristin.kraav@etag.ee
Tel 730 0337
skype: kristinkraav
www.etag.ee