M-ERA.NET-i ühiskonkurss 2017 on avatud

Koostöövõrgustiku M-ERA.NET järjekordne rahvusvaheline ühiskonkurss avanes 14. märtsil 2017. Ühiskonkursil osaleb üle 30 rahastava organisatsiooni rohkem kui 25 riigist, esialgse kogusummaga 25 miljonit eurot.

Rahastatavateks valdkondadeks on:

  1. Integrated computational materials engineering (ICME)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Multifunctional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies in health applications
  6. Materials for additive manufacturing

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 13. juuni 2017 kl 12.00 Brüsseli aja järgi.
Eeltaotlused tuleb esitada läbi elektoonilise taotlussüsteemi.
Täpsem info, k.a. ühiskonkursi dokumendid, on ühiskonkursi kodulehel https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2017

Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. Maksimaalne projekti toetus on kuni 150 000 eurot. Kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga.

 

Üksikasjalikum info M-ERA.NET-i kodulehel https://www.m-era.net/

Info ühiskonkursi kohta:
Toomas Meressoo; toomas.meressoo@etag.ee; Tel 731 7360 ja 509 7889
Aare Ignat; aare.ignat@etag.ee; Tel 731 7364 ja 5553 4511

Info programmi Mobilitas Pluss ja projekti eelarve koostamise küsimustes:
Margus Harak; margus.harak@etag.ee; Tel 731 7343 ja 511 0332