Loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia tutvustamine vajab paremat koordineerimist

Balti Uuringute Instituudi ja HeiVäl OÜ koostöös läbi viidud uuringust „Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs“ selgub, et senisest enam võiks lastele ja noortele pakkuda võimalust tegeleda materjaliteaduse, elektrotehnika, mehhaanika, kosmoseteaduse ning bio- või keemiatehnoloogiaga. Just need on valdkonnad, mille vastu tuntakse huvi, kuid millega tegelemise võimalusi napib.

Uuring annab ülevaate loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna populariseerimise hetkeseisust – peamistest tegevustest, sihtrühmadest ja murekohtadest. Kuna tegu on kordusuuringuga[i], peegeldab see ka valdkonnas viimase viie aasta jooksul toimunud muutusi.

LTT populariseerimises toimuva kaardistamiseks küsitleti enam kui 500 õpetajat, koolijuhti ja huviringide juhendajat, intervjueeriti ligi 40 valdkonna eksperti ja poliitikakujundajat ning analüüsiti teaduse populariseerimise riiklikul projektikonkursil aastatel 2014—2017 toetust saanud projektide aruandeid.

Analüüsi tulemustest selgub, et viie aasta jooksul on LTT populariseerimisel toimunud mitmeid arenguid. Näiteks tunti varem puudust nooremale kooliastmele pakutavatest tegevustest, kuid tänaseks pakutakse põnevaid ringe, üritusi ja tegevusi igas vanuses koolilastele. Varasemaga võrreldes tõusevad teravamalt esile aga venekeelsetele koolidele suunatud LTT valdkonda populariseerivate materjalide ja tegevuste puudus, samuti on väiksematel ning tõmbekeskustest eemal asuvatel koolidel keerulisem erinevatest tegevustest osa saada. Lisaks ligipääsetavuse suurendamisele soovitavad uuringu autorid lähiaastatel tähelepanu pöörata LTT valdkonda populariseerivate tegevuste suuremale koordineerimisele ja tegevuste kestlikumale toetamisele – kvaliteetsete tegevuste läbiviimiseks võiks anda kas püsitoetuse või toetada neid korraga mitmeks aastaks.

„Teadust ja tehnoloogiat populariseerivate tegevuste kaardistamine ja analüüs“ on oluliseks sisendiks Eesti Teadusagentuuri eestvedamisel loodavale teaduse populariseerimise ja teaduskommunikatsiooni strateegiale 2020-2035.

Uuringu tellis Eesti Teadusagentuur ja selle läbiviimist rahastas Euroopa Regionaalarengu Fondi RITA programm. Uuringu aruande leiab teadusagentuuri kodulehelt.

Lisainfo:
Helen Biin, TeaMe+ juht, 730 0339, helen.biin@etag.ee

[i] 2013. aastal valmis Eesti Teadusagentuuri tellimusel uuring „Teadust ja tehnoloogiat populariseerivad tegevused Eestis“