Kutsume taas tunnustama parimaid teaduse populariseerijaid

Eesti Teadusagentuur ootab kandidaate tänavustele teaduse populariseerimise auhindadele. Tunnustusettepanekuid saavad esitada nii kandidaadid kui teised, kes nende tegevust tunnustada soovivad, Eesti Teadusagentuuri veebilehel www.etag.ee/konkursid . Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2018.

Teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on tunnustada silmapaistvaid teaduse populariseerijaid ja innustada teadusest ühiskonnas rohkem rääkima ja kirjutama. „Teadustööst ja selle tulemustest avalikkusele kõnelemine on infoküllases maailmas tõsine töö ja pingutus, mis väärib see suurimat lugupidamist. Usun, et parimate eeskuju on nakkav ning üha enam ja paremini teame, millega meie teadlased tegelevad, ning seeläbi tõuseb kasu nii meie riigile kui ka meile kõigile,“ sõnas Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot. Auhindu antakse välja kuues kategoorias:

 1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaatilise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.
  2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaalse ja elektroonilise meedia abil.
  3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil (artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms).
  4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.
  5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, ajakirjanik, õpetaja vms.
  6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel.

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia suurus on 6500 eurot. Teistes kategooriates on peapreemia 2200 eurot ning II preemia 800 eurot.

Varasematel aastatel on elutööpreemia pälvinud Ene Ergma, Tiit Kändler, Mare Ruusalepp, Viire Sepp, Helle ja Jaak Jaaniste, Tullio Ilomets, Tiiu Sild ja mitmed teised Eesti teaduse populariseerimist kujundanud teadlased ja teaduse populariseerijad.

Kõigil Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil tunnustuse saanutel on õigus kasutada “Riiklikult tunnustatud teaduse populariseerija” märki, mis on kvaliteedi ja usalduse märk selle valdkonna tegijaile. Märk loodi selleks, et head teaduse tutvustajad ning nende töö senisest enam silma paistaks.

Konkursil osalemiseks palume esitada kandidaadi või kollektiivi juhi CV, kaks allkirjastatud soovituskirja ning täidetud elektrooniline osalusvorm aadressil www.etag.ee/konkursid.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 21. novembril 2018 toimuval teaduskommunikatsiooni konverentsil, mis sel aastal keskendub teaduskommunikatsioonile sotsiaalmeedias.

Eesti teaduse populariseerimise auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning seda annavad alates 2006. aastast koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja Eesti Teadusagentuur.

Lisainfo konkursist ja varasematest auhinnasaajatest leiab siit:
https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/eesti-teaduse-populariseerimise-auhind/

Kontakt:

Katrin Saart
Eesti Teadusagentuur
Soola 8, Tartu 51013
telefon 730 0378
e-post: katrin.saart@etag.ee