Kutsume osalema seminaril „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“

Olete oodatud 29. novembril kell 10.30 Tartu Lydia hotelli konverentsisaali (Ülikooli 14), kus tutvustatakse kogu Eesti ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide akadeemilist personali hõlmanud küsitluse „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“ tulemusi.

Kui kindlal pinnal püsib Eesti akadeemiliste töötajate järelkasv? Milline on rahulolu töökeskkonnaga, kuidas tajutakse töö olemust ja ees seisvaid muutusi? Millisena nähakse oma karjääri mõne aasta pärast? Need on vaid mõned olulised küsimused, mis said vastuse äsja valminud uuringus „Akadeemilised töötajad teadmusühiskonnas“.

Küsitluse tulemused võimaldavad asetada Eesti teaduskeskkonna rahvusvahelisse võrdlusesse. Seni pole selles vallas nii laiapõhjalise uuringuna tagasisidet kogutud. Valminud raport võimaldab seostada akadeemilist karjääri laiemate ühiskondlike ning sotsiaal-majanduslike teguritega, andes olulist infot tervikliku teadus- ja kõrghariduspoliitika kujundamiseks ja seiramiseks.

Seminaril  esitletavaid uuringutulemusi aitavad konteksti seada kaks ekspertide paneelarutelu, mis võtavad fookusesse teadlaskarjääri kujunemise ja tööõhkkonna ning akadeemiliste töötajate tegevus- ja töömustrid.

Päevakava:

10.30 Tervituskohv

10.45-12.15 I sessioon: Karjääri kujunemine ja tööõhkkond (lühike tulemuste tutvustus ja paneelarutelu). Paneelarutelus osalevad Mait Metspalu, Elin Org, Mats Volberg ja HTM-i esindaja.

12.15 – 12.45 Sirutuspaus

12.45 – 14.15 II sessioon: Akadeemiliste töötajate tegevus- ja töömustrid (lühike tulemuste tutvustus ja paneelarutelu). Paneelarutelus osalevad Aveliina Helm, Riho Altnurme, Andra Siibak ja HTM-i esindaja.

14.15 – 14.30 Kokkuvõte ja sihiseade

Karjääri kujunemise arutelu keskendub sellele, kuidas saab doktorandist tippteadlane. Kas või kuivõrd soosib meie akadeemiliste asutuste personalipoliitika teadlaskarjäärile truuks jäämist?

Tegevus- ja töömustrie arutelu keskendub sellele, kuidas ühendada edukalt karjääris edasijõudmisel teadus-, õpetamis ja administratiivtöö ja ühiskondlikud ülesanded.

Palume oma osalemisest teada anda, registreerudes seminarile hiljemalt 26. novembril kl 10:00 alljärgneva vormi kaudu:

Uuringu viisid Haridus- ja teadusministeeriumi tellimusel läbi Tartu Ülikool ja mõttekoda Praxis. Uuringu autorid on Eve Mägi, Kaupo Koppel, Eneli Kindsiko ja Kristi Kõiv. Eksperdina osales Maarja Beerkens Leideni Ülikoolist Hollandis. Uuringut rahastas Eesti Teadusagentuur RITA programmi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Lisainfo:

Hanna Raig

Analüütik

Eesti Teadusagentuur

hanna.raig@etag.ee

Tel: 730 0331