Kutsume osa võtma teaduse populariseerimise projektikonkursist

Taotlused teadust populariseerivate tegevuste elluviimise toetamiseks on oodatud 7. märtsini 2016. aastal. Tegevused võivad olla suunatud nii laiale avalikkusele kui ka kitsamatele sihtrühmadele.

Konkursi eelarve on 2016. aastal 202 000 eurot. Taotlusi võivad esitada kõik Eestis teadust populariseerivad teadusasutused, mittetulundusühingud, koolid, kohalikud omavalitsused ning teised füüsilised ja juriidilised isikud. Planeeritavad tegevused peaks olema lõppenud hiljemalt 2017. aasta lõpuks.

Projektikonkursi kaudu rahastatakse nii ühekordseid kui korduvaid teadust populariseerivaid tegevusi, millest osasaajate ega ka elluviijate ring pole piiratud. Toetust on saanud näiteks koolid, ülikoolid, muuseumid ja teised asutused, mis on viinud läbi erinevaid teadusvaldkondi tutvustavaid tegevusi eriilmelistele teadushuviliste kogukondadele.

Toetuse abil on valminud näiteks Energia Avastuskeskuse uue näituse „Kihilise Maa aardelaegas“ film ja Tallinna Ülikooli populaarne „Ühe Minuti Loengu“ videosari. Laiemale avalikkusele suunatud ettevõtmistest oleme toetanud veel näiteks võistlust Robotex, saatesarja „Puust ja punaseks“ Raadio 2-s ja MTÜ Wikimedia Eesti korraldatud Euroopa teadusfoto konkurssi jpm.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt aprillis 2016.

Täiendav info ja link taotlusvormidele asuvad SA Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise veebilehel

https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/projektikonkurss/

Projekte rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo: Katrin Saart, telefonil 7300 378 või e-posti aadressil katrin.saart@etag.ee