Kutse Balti teaduskoostöö programmi ava- ja partnerlusüritusele

Olete oodatud osalema Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavale Balti teaduskoostöö programmi ava- ja partnerlusüritusele 25. oktoobril Tallinnas.

Aeg: kell 9:30-17:00

Koht: Tallink SPA & Conference Hotel, Sadama 11a, Tallinn (https://www.tallinkhotels.com/tallink-spa-conference-hotel)

Kell 10 algaval plenaarsessioonil on tervitussõnavõtud ja ettekanded, mis annavad ülevaate EMP/Norra grantide uuest perioodist, tutvustavad lähemalt Balti teaduskoostöö programmi Eesti taotlusvooru ning jagavad kogemusi eelmise perioodi Norra-Eesti teaduskoostöö programmist.

Pärastlõunal on kavas teadlastele suunatud partnerotsing, mis võimaldab neil suhelda kolleegidega teistest riikidest, et valmistada ette võimalikku ühistaotlust  Balti teaduskoostöö programmi esimeses taotlusvoorus.

Programm: Programme for BRP Launching and Matchmaking Event 2018

Registreerumine: osalemiseks palume end eelnevalt registreerida siin. Registreerimine on avatud kuni 20. oktoobrini või kuni kohti jagub.

TAUSTA

 Balti teaduskoostöö programm on Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest (2014-2021) rahastatav programm, mille üldeesmärk on edendada teaduskoostööd ja teadmussiiret Balti riikide ja doonorriikide vahel. Programm peab oluliseks doktorantide ja järeldoktorite kaasamist, ühispublikatsioonide koostamist ning jätkusuutlike konsortsiumide teket, mis ühtlasi aitaksid kaasa piirkonna arengu ja heaoluga seotud väljakutsete lahendamisele.

Avanevas taotlusvoorus on eelistatud taotlused, mis on suunatud järgmiste väljakutsete lahendamisele Balti regioonis:

  • Rahvatervis; siirdemeditsiin; tervisetehnoloogiad

(Public health; translational medicine; health technologies)

  • Migratsioon; sotsiaalne kaasatus

(Migration; social inclusion)

  • Regiooni küberturvalisus; avalik kord

(Regional cyber security; public security)

  • Looduspõhised lahendused

(Environmentally friendly solutions)

  • Majanduse areng piirkonnas; tööhõive; tööturg ja sotsiaalpoliitika

(Regional economic development; employment; labour market regulations and social policy)

  • Ressursside efektiivsem kasutamine

(More effective use of resources)

Balti teaduskoostöö programmi raames korraldatakse  kolm taotlusvooru. Esimeses voorus on võimalik Eesti teadlastel esitata taotlusi ETIS-es kuni 31. jaanuarini 2019. Järgmise taotlusvooru korraldab Läti (2019) ning viimase Leedu (2019/2020). Projektid peavad olema ellu viidud enne 30.04.2024.

Lähem teave: Katrin Piller, Eesti Teadusagentuur, katrin.piller@etag.ee, tel 731 7382.