Kümme välisajakirjanikku lähevad koos Eesti teadlastega välitöödele

14.-16. juunini viibib Eestis kümme ajakirjanikku  kaheksast riigist, kellele Eesti teadlased tutvustavad välitööde käigus oma teadustööd. Visiidi keskseks teemaks on väli- ja laboritööd, mida väljendab ka ürituse koondnimi “On the fields of Estonian research”/ Eesti teadusaladel.

Eesti Teadusagentuuri turundusjuhi Liis Livini sõnul viiakse seekord teadus ajakirjanikele veelgi lähemale, näidates teadustöö protseduure välitöödel ning pakkudes võimalust teadlastega suhelda nende töökeskkonnas. Ajakirjanikud saavad ise proovida ja lähemalt näha, kuidas sünnib teadus.

Eesti Teadusagentuuri algatuse Research in Estonia eestvedamisel ja koostöös Eesti Teadusajakirjanike Seltsiga on visiite korraldatud juba aastast 2013 (viis aastat).  Seekord on Eestisse tulemas ajakirjanikke Saksamaalt, Hollandist, Soomest, Kreekast, Rootsist, Ungarist, Sloveeniast ja Venemaalt.  14. juunil kell 10 kohtuvad kõik Eesti Teaduste Akadeemias, kus Eesti teaduse tänapäevast ja kujunemisloost teevad ettekanded Tarmo Soomere, Lea Leppik ja Ene Kadastik.

Kohtumised toimuvad üle Eesti

Ajakirjanikud  kohtuvad Järvseljal metsaökosüsteemi ja atmosfääri vastastoime mõõtmise uurimisjaama SMEAR teadlastega (EMÜ) ja metsaökosüsteemi õhuniiskusega manipuleerimise eksperimendi (FAHM) läbiviijatega (TÜ); Saadjärvel pidevmõõtmiste poide (EMÜ);Tartus ülikooli arvutiteaduse instituudi, Haanjas mudakonnade elupaikade (TÜ), Pärnumaal Kilingi-Nõmmel lindude ökoloogia (TÜ) ja Muhumaal Koguva loopealsete  liigirikkuse  uurijatega (TÜ). Tallinna Tehnikaülikoolis kohtutakse liginullenergia ehitiste asjatundjatega ning uurimislaeval “Salme” merekeskkonna ja –häälte uurijatega. Tallinna Ülikoolis tutvutakse merevetikate kasutusvõimaluste uurijatega.

Visiidist

Visiidi eesmärk on tutvustad ajakirjanikele tipptasemel Eesti teadust ja innustada neid avaldama artikleid  meie teadusest ja teadlastest oma koduriigi väljaannetes. Eelmisel aastal oli visiit suunatud tervisetehnoloogiate tutvustamisele. Selle tulemusena avaldati üheksa Eesti teadlasi ja teadust tutvustavat artiklit Soome, Saksamaa, Kreeka, Läti jt meediaväljaannetes.

Visiidil osalevad ajakirjanikud valiti välja konkursi korras, lähtudes nende huvist väljapakutud teemade vastu. Huvilisi ajakirjanikke aitas leida Euroopa teadusajakirjanike ühenduste liit EUSJA koos oma liikmesorganisatsioonidega.  Vaata ka:  Ülevaade visiidi teemadest

Kontakt:

Liis Livin, teadusagentuuri algatuse Research in Estonia turundusjuht, tel 5552 7605;  liis.livin@etag.ee

Priit Ennet, Eesti Teadusajakirjanike Seltsi juhatuse esimees, tel 5145 608, priit.ennet@err.ee