Koostöövõrgustiku M-Era.Net 2018. a ühiskonkurss

M-era.Net järjekordne rahvusvaheline ühiskonkurss kuulutati välja 13. märtsil 2018. Ühiskonkursil osaleb 33 rahastavat organisatsiooni 24 riigist. Esialgse taotlusvooru eelarve on enam kui 24 miljonit eurot.

Rahastatavateks valdkondadeks on:

  1. Multiscale modelling for materials engineering and processing (M3EP)
  2. Innovative surfaces, coatings and interfaces
  3. High performance composites
  4. Functional materials
  5. New strategies for advanced material-based technologies health applications
  6. Materials for additive manufacturing

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2018 kl 12.00 Brüsseli aja järgi.

Eeltaotlused tuleb esitada läbi elektroonilise taotlussüsteemi. Eeltaotluste esitamine on kohustuslik.

Eesti teadusgruppide toetused makstakse programmist Mobilitas Pluss, mille elluviija on Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja mida rahastatakse refinantseerimise põhimõttel Euroopa Regionaalarengu Fondist. ETAgi ühiskonkursi eelarve on 300 000 eurot. Maksimaalne projekti toetus on kuni 150 000 eurot.

  • Granditaotlejad on kohustatud informeerima oma asutust ja saama sellelt loa grandi taotlemiseks.
  • Eelarve ja kõik hüvitatavad kulud peavad olema vastavuses programmi Mobilitas Pluss toetuse andmise tingimustes toodud abikõlblikkuse nõuetega ning ühendmääruses sätestatuga. Enne taotluse esitamist palume kooskõlastada eelarve programmi vanemkonsultandiga.

Üksikasjalikum info, k.a. ühiskonkursi dokumendid, on M-Era.Net-i kodulehel.
ETAgi nõuded taotlejatele leiab Mobilitas Pluss Horisont 2020 ERA NET toetuse kodulehel.

Info ühiskonkursi kohta:

Aare Ignat; aare.ignat@etag.ee; Tel 73 1 73 64

Informatsioon programmi Mobilitas Pluss nõuetest ja projekti eelarve koostamise küsimustes ning eelarve kooskõlastamine:

Mobilitas Pluss vanemkonsultant Margus Harak; margus.harak@etag.ee; Tel 731 7343 ja 511 0332