Teadus- ja tehnoloogiapakt

ETTP_logo_EST_rgb

 

Eesti Teadusagentuur on Teadus- ja tehnoloogiapakti koordinaator. Teadus- ja tehnoloogiapakt on ühiskondlik koostöölepe teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna arendamiseks. Pakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

 

Teadus- ja tehnoloogiapakti  visioon:

Loodus-, täppisteadused, tehnoloogia ja inseneeria on ühiskonnas väärtustatud ja tagavad Eesti riigi tasakaalustatud ning jätkusuutliku arengu.

Teadus- ja tehnoloogiapakti missioon:

Erinevate sektorite inimesi, organisatsioone, ideid ja ressursse ühendav koostöövõrgustik, mis suurendab loodus- ja täppisteaduste, tehnoloogi ja inseneeria valdkoda edendavate tegevuste koosmõju.

Teadus- ja tehnoloogiapakti eesmärk on:

  • teadvustada laiemale avalikkusele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria olulist rolli ühiskonna ja majanduse arengus;
  • luua tervikpilt erinevate osapoolte tegevustest teaduse, tehnoloogia ja inseneeria vastu huvi äratamisel, õppimise edendamisel, karjäärivõimaluste tutvustamisel ja töökohtade leidmise toetamisel;
  • kaasata erinevaid osapooli ja ressursse valdkonna arengute toetamiseks ning loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (edaspidi LTT) valdkonna oskuste edendamiseks;
  • saavutada pakti osapoolte tegevuste koordineeritus ja koosmõju valdkonna jätkusuutliku arengu tagamiseks, mis kindlustab riiklike strateegiate eesmärkide täitmise nii lühikeses kui pikas perspektiivis.

Teadus- ja tehnoloogiapakti raames on eesmärk partnerite tegevustega ja omavahelises koostöös edendada kolme põhisuunda:

  1. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria populariseerimine ühiskonnas, eeskätt noorte hulgas.
  2. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine kõikidel haridustasemetel.
  3. Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas töötamise väärtustamine.

Paktiga liitumine:
Kutsume pakti võrgustikuga liituma avalikku ja kolmandat sektorit, sh ettevõtluse esindusorganisatsioone, eriala- ja kutseühendusi, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid, akadeemilisi- ja haridusasutusi ning vabatahtlikke üksikisikuid. Võrgustikuga liitumiseks on vaja täita liitumisvorm siit.

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Tel 731 7356
eva.pruusapuu@etag.ee