Science Europe

 

 

Science Europe on Euroopa teadust rahastavate organisatsioonide ja  suurte teadusasutuste ühendus, mille eesmärk on toetada Euroopa teadust ja Euroopa Teadusruumi.

Science Europe esindab oma liikmesorganisatsioonide (ühendusse kuulub 43 organisatsiooni) ühiseid huve Euroopa  teaduspoliitikate kujundamisel, toetab ja soodustab oma liikmete koostööd  informatsiooni ja paremate praktikate jagamise kaudu ning on koostööplatvormiks liikmesorganisatsioonide ja riikide teadust juhtivate valitsusasutuste vahel.

Science Europe asutati 2011. aastal. Eesti Teadusagentuur on üks Science Europe’i asutajaliikmetest. Ühenduse  büroo asub Brüsselis. Teadusagentuuri esindab Science Europe üldkogul juhatuse esimees Andres Koppel, kes kuulub  ka SE tegevust suunava nõukogu (Governing Board) koosseisu.

Science Europe on moodustanud ühiste teaduspoliitiliste seisukohtade väljatöötamiseks ja soovituste andmiseks erinevate teadusvaldkondade tippteadlastest koosneva 30-liikmelise Teadusliku Nõuandva Komitee  (SAC- Scientific Advisory Committee). Eestist kulub SAC koosseisu professor Andres Metspalu. SAC korraldab olulist teaduspoliitilist kaalu omavatel teemadel kõrgetasemeilis konverentse ja avaldab sellekohaseid dokumente.

Science Europe seisukohavõtud ja soovitused mõjutavad nii Euroopa teaduspoliitika kujundamist ja on abiks oma liikmesorganisatsioonide tegevuse kavandamisel.