Koostöö Riigimetsa Majandamise Keskusega

Eesti Teadusagentuur ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teevad koostööd,  et rikastada üldhariduskoolide loodus- ja täppisteaduste (LLT) valdkonna ainete õpetamist.

Ettevõtete kaasamine õppetöösse aitab õpet viia õpilastele arusaadavamaks, näidata paremini teooria ja reaalse elu seoseid ning tutvustada erinevaid ameteid ja karjäärivõimalusi nagu eeldab õppekava. Sellega seoses aitab Eesti Teadusagentuur koolide ja ettevõtete koostööd alustada.

RMK hoida on pool Eesti metsadest ehk ¼ Eestimaast. Igapäevaselt tegeleb RMK metsanduse, looduskaitse ja looduses liikujatega. Soovime kaasa aidata, et üldharidusse jõuaks teadmised ja oskused biomajandusest – valdkonnast, mis võtab enda alla RMK erinevad rollid, aga on seotud ka nt tööstuse ja tootmise, kliimamuutuste jpm. RMK töötajatel peavad olema head teadmised nt matemaatikas, bioloogias, füüsikas jt valdkondadest, aga ka head üldoskused nagu meeskonnatöö ja suhtlemisoskus.

Korraldasime 2017. aasta suve alguses Tallinnas ja Tartus koolide ja RMK koostööpäevad, kus rääkisime, milliseid võimalusi pakub RMK praegu ning arutasime, millised on koolidepoolsed vajadused, millele tuginedes RMK uusi võimalusi saaks luua.

Koostööpäevade toimumist finantseeriti Euroopa Liidu Regionaalarengufondi TeaMe+ tegevustest.

Kutsume meiega ühendust võtma koole, kes on huvitatud RMK pakutavate uute võimaluste rakendamisest õppetöös.

 

Lisainfo:
Eva Pruusapuu
Eesti Teadusagentuur
e-post: eva.pruusapuu@etag.ee