Koolide ja ettevõtete koostöö arendamine

Üle Euroopa on haridussüsteemide nõrkuseks peetud nn reaalse elu vähest seostatust haridusega – lastel puudub piisav info, et peale põhikooli või gümnaasiumi lõpetamist teha teadlikke valikuid oma edasise haridustee osas, mis seoks nii laste huvid ja võimed ühiskonna vajadustega.

Igal ettevõttel on võimalus muuta teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkond noorte seas populaarsemaks, panustada hariduse kvaliteedi tõstmisse ja aidata kaasa teadlike karjäärivalikute tegemisele. Selleks ei pea olema suur ettevõte, oluline, et on olemas valmidus, koos leiame võimalused. Koostöö võib seisneda ainetundide läbiviimises, ettevõtte külastustes, koos võib luua ainekursuse või ülesanded ühes-kahes aines õppe rikastamiseks. Koolide jaoks on oluline ettevõtete poolt pakutava sidumine õppekavaga, mille alusel õpitakse.

Sageli on nii koolidel kui ettevõtetel koostöö alustamise takistuseks asjaolu, et ei osata kusagilt pihta hakata.  Ideid, kuidas või millest koostööd alustada, leiad:

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond teeb aktiivselt teavitustööd koolide ja ettevõtete koostöö vajalikusse teemal ning panustab igati koostöö edendamisse.

 

Lisainfo ja koostöövõimalused:
Eva Pruusapuu
eva.pruusapuu@etag.ee