Horisont 2020 konsultandid

Maarja Adojaan · Eesti H2020 koordinaator Tel: 731 7355
E-post: maarja.adojaan@etag.ee 
Aare Ignat · ERA-NET Cofund
· Tulevased ja kujunemisjärgus tehnoloogiad (FET)
Tel: 731 7364, 5553 4511
E-post:  aare.ignat@etag.ee
Aavo Kaine · IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
· Turvaline ühiskond
E-post: aavo.kaine@etag.ee
Argo Soon · Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu
· Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus
· Tehnoloogiate ühisalgatused (JTI)
Tel: 730 0372
E-post: argo.soon@etag.ee
Kaido Sipelgas · VKEde EASi poolne kontaktisik Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Lasnamäe 2, 11412 Tallinn
Mob: +372 5538 190
Tel: +372 627 9502
Kaido.Sipelgas@eas.ee
Kristi Auli · Infopäevade ja koolituste korraldaja
· Horisont 2020 portaali toimetaja
Tel: 730 0376
E-post: kristi.auli@etag.ee
Ülle Napa · Kliimameetmed, keskkond, ressursitõhusus ja toorained
· Teaduse ühisprogrammeerimise algatused (JPI)
Tel: 730 0322
E-post: ulle.napa@etag.ee
Kristin Kraav · Euroopa Teadusnõukogu
· Marie Skłodowska-Curie tegevused
· Osaluse laiendamine (ERA õppetoolid, twinning, teaming)
Tel: 730 0337
E-post: kristin.kraav@etag.ee
Maria Habicht · Turvaline, puhas ja tõhus energia
· Tark, keskkonnahoidlik ja integreeritud transport
· BONUS
Tel: 730 0327
E-post: maria.habicht@etag.ee
Margit Ilves · Juriidilised ja finantsküsimused
· Riskikapitali kättesaadavus
· VKEd
· Euroopa Innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT)
Tel: 731 7352
E-post: margit.ilves@etag.ee
Katrin Kello · ERA-NET Cofund
· Teadusuuringute ühiskeskus
· Kaasav, innovatiivne ja kaasa mõtlev ühiskond
· COST
Tel: 731 7361
E-post: katrin.kello@etag.ee 
Koht täitmisel · Euratom
· NMP – nanotehnoloogiad, kõrgtehnoloogilised materjalid; kõrgtehnoloogiline tootmine ja töötlemine
 
Priit Tamm · Euroopa Teadustaristu Tel: 730 0374
E-post: priit.tamm@etag.ee
Terje Tuisk · Teadus koos ühiskonnaga ja ühiskonna heaks Tel: 730 0333
E-post: terje.tuisk@etag.ee