Horisont 2020 seotult Brexitiga

Mida on vaja teada Ühendkuningriigi osalemises Horisont 2020-s seotult Brexitiga?

Ühendkuningriik (ÜK) valmistub Euroopa Liidust (EL) lahkuma 31. oktoobril 2019. Kuni selle kuupäevani on ÜK ELi liikmesriik ning tema suhtes kehtivad kõik sellega kaasnevad õigused ja kohustused, sealhulgas täieõiguslik osalemine Horisont 2020-s (H2020).

Kui ÜK lahkub EList väljaastumislepingu alusel, säilitab ÜK raamprogrammis oma õigused kuni H2020 lõpuni. Enne Brexitit allkirjastatud lepingute projektides osalevatele partneritele tagatakse rahastus raamprogrammist kuni projekti lõpuni.

Kui ÜK lahkub EList ilma leppeta:
– garanteerib ÜK valitsus rahastamise H2020 projektidele, mille taotlused on esitatud enne Brexitit;
– saab ÜK osaleda kolmanda riigi partneritena H2020 projektides, mille taotlused esitatakse pärast Brexitit. Neid projekte ei rahasta Euroopa Komisjon, vaid ÜK valitsus.

Ajakohase lisainfo leiab UKRO (UK Research Office) veebilehelt: https://www.ukro.ac.uk/Pages/brexit.aspx