Eesti TA büroo Brüsselis

Eesti teadus- ja arendustegevuse büroo Brüsselis alustas tööd 2012. aasta märtsis. Büroo osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse (edaspidi TA) tutvustamisel Brüsselis, osaleb Brüsselis asuva teiste riikide TA büroode võrgustiku (ingl Informal Group of RTD Liaison Offices, edaspidi IGLO) tegevustes, toetab Eesti teadus- ja arendusasutusi ürituste korraldamisel ja pakub võimalusi Brüsselis stažeerimiseks.

Büroo tegevust rahastatakse Euroopa Regionaalfondi vahenditest tegevusest “Teaduse rahvusvahelistumine, mobiilsuse ja järelkasvu toetamine „Mobilitas Pluss““.

Büroo:

  • osaleb Eesti teadus- ja arendustegevuse, sh asutuste tutvustamisel Brüsselis, korraldab seminare ja koosolekuid;
  • toetab TA informatsiooni vahendamist Eesti teadus- ja arendusasutuste ja Brüsseli institutsioonide vahel, kontaktide loomist ning koostöövõimaluste vahendamist ja levitamist;
  • osaleb IGLO võrgustiku algatustes ja töögruppide tegevuses;
  • pakub Eesti TA asutustele ruume Brüsseli büroo hoones koosolekute, seminaride jms korraldamiseks, vabade ruumide olemasolul on nende kasutamine tasuta, aga vajalik on eelnevalt registreeruda;
  • pakub stažeerimisvõimalust TA asutuste töötajatele (akadeemilistele ja mitteakadeemilistele), tagades stažööridele kontoripind büroos, majutus stažööride korteris, makstes päevaraha ja hüvitades lennupiletite maksumus.

 

Büroo kontaktid

Maria Alajõe
Eesti TA büroo Brüsselis
Rue Guimard 11/13, 1040 Brüssel, Belgia
Telefon: +32 2 227 3363
Telefon: +372 511 3284
maria.alajoe@etag.ee 

Kerli Reintamm
Püsistažöör
kerli.reintamm@etag.ee 
Telefon: +32 2 227 3362