COST

COST (European Cooperation in Science and Technology) on Euroopa vanim teaduse ja tehnoloogia valdkonna koostöö. COST on riikide valitsustevaheline raamistik, millega korraldatakse teadlaste koostööd. COSTi leping sõlmiti 1971. aastal ja allkirjastati 19 riigi ministri poolt. COST aitab vahelülina seostada erinevate riikide teadustöö projekte ning teadlaste vaheliste kontaktide kaudu moodustada hästi töötavaid teaduskooslusi.

COSTi tegutsemisprintsiibid
Alt-üles lähenemine
Iga teadlane ükskõik millisest COST liikmesriigist võib algatada uue projekti.
Avatus
COST on avatud kõigil teadusaladel. Osalemine ei ole piiratud.
Paindlikkus
Projektis osalemine on vabatahtlik, see ühendab ainult huvitatud riike.
Omafinantseerimine
Koordineeritav teadustegevus on rahastatud rahvuslikest allikatest. Koordineerimine on rahastatav EL raamprogrammist.

COST toetab teaduskoostöö võrgustikke rahastades
– erinevate ürituste organiseerimist (nõupidamised, seminarid, töötoad, suvekoolid, konverentsid)
– alustavate teadlaste teadusmissioone partnerorganisatsioonides
– tulemuste publitseerimist

COST Connect on interaktiivne foorum COST võrgustikuprojektide ja muude sidusrühmade jaoks konkreetses uurimis- või innovatsioonivaldkonnas.

COST Akadeemia  pakub mitmeid konkreetseid töötubasid ja mentorlust, samuti mitmesuguseid online-kursusi.

COST riigid
Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Taani, Eesti (sai COST liikmeks 1997. aastal), Soome, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Montenegro, Holland, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Türgi, Suurbritannia, Albaania. Lisaks on COST koostööriigiks Iisrael.

Eesti COSTis osalemise aastaülevaated

COST 2017

COST 2016

COST 2015

COST 2014

COST 2013

COST tegevusi toetatakse Horisont 2020 eelarvest
Täiendav informatsioon COST tegevuste ning konkursside kohta on kättesaadav COST kodulehel http://www.cost.eu.

Jooksev informatsioon COST tegevustest ilmub ETAg uudiskirjas (http://uudiskiri.etag.ee/)

COST Eesti koordinaator
Ülle Must
Eesti Teadusagentuur
Ulle.Must@etag.ee
+37 27 300 330