Konverentsil arutletakse teaduse võimaluste üle sotsiaalmeedias kõlapinda leida

Kas teadus peab olema sotsiaalmeedias nähtav? Kas Eesti teadus on täna ühismeedias olemas? Mida on sotsiaalmeedial teadusele ja teadusel sotsiaalmeediale pakkuda? Kas sotsiaalmeedia on teadlase ja teaduskommunikaatorite vaenlane või sõber? Kas ja kuidas anda vastulöök sotsiaalmeedias levivale pseudoteadusele? Konverentsi korraldab Eesti Teadusagentuur Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ tegevuste raames.

Homme Tartus, Dorpati konverentsikeskuses toimuval teaduskommunikatsioonikonverentsil „Teadus sotsiaalmeedias – meelelahutuse ja müra vahel?“ arutletakse nii neil kui teistel seonduvatel küsimustel.  Konverentsi ja arutelusid juhivad ERR teadusportaali Novaator vastutav toimetaja Marju Himma-Kadakas ning Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudi vanemteadur Andi Hektor.

„Täna näeme, et lisaks auditooriumide killustatusele on peamiseks kommunikatsioonikanaliks ja keskkonnaks saanud sotsiaalmeedia, mis on kiirem, paindlikum ja kus vahetu tagasiside muutub üha tähtsamaks. Ehk info on kolinud sotsiaalmeediasse ja kui teadlased ei vahenda sinna tõenduspõhist infot, siis jääb see inimestel saamata ja nad saavad ainult teise poole ilma tõendusteta ja pigem emotsioonipõhise info, ning teevad oma otsused selle alusel. Mida see tähendab teaduskommunikatsioonile on konverentsi peaküsimus, millele üheskoos vastust otsime,“ põhjendas konverentsi teema valikut Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson.

Raamistiku aruteludeks annavad Arko Olesk (TLÜ) ja Maria Murumaa-Mengel (TÜ). Rahvusvahelist kogemust jagavad Nina Kristiansen (forskning.no) ja Pille Pruulmann-Vengerfeldt (Malmö Ülikool). Oma praktilisi kogemusi teaduse sotsiaalmeedias kajastamisel Eestis tutvustavad Inga Külmoja (TÜ) ja Lauri Laanisto (EMÜ).

Konverentsil antakse kell 13.30–14.20 üle 2018. aasta Eesti teaduse populariseerimise auhinnad, Eesti Teadusajakirjanike Seltsi teadusajakirjanduse sõbra auhind „Ökul“ ning Eesti Teadushariduse Liidu tunnustusauhinnad. Balti Uuringute Instituut ja HeiVäl tutvustavad teaduse populariseerimise uuringu esmaseid tulemusi.

Konverentsist teeb otseülekande ERR Novaator.

Konverentsi programm

Lisainformatsioon:

Helen Biin, Eesti Teadusagentuur, TeaMe+ programmi juht, e-post: helen.biin@etag.ee, telefon: 730 0339, 56614707

Katrin Saart, Eesti teaduse populariseerimise konkursi koordinaator, katrin.saart@etag.ee,
tel 5695 5985