Konkurss riigikaitseks olulise olukorrateadlikkuse uuringu läbiviija leidmiseks pikeneb

Eesti Teadusagentuur pikendab pakkujate soovil 20.04.2017 avanenud riigikaitseks olulise olukorrateadlikkuse uuringu läbiviija konkursi lõpptähtaega 19. juulini 2017. Ajapikendus võimaldab pakkujatel pakkumusi põhjalikumalt ette valmistada.

Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Riigiülese ja tervikliku olukorrateadlikkuse võime loomine riigikaitse juhtimiseks ja koordineerimiseks“.

Uuringu eesmärk on töötada välja andmete seire-, töötlemise-, jagamise- ja analüüsikeskkonna prototüüp, mis koondaks andmed (riigi) institutsioonide üleselt, paindlikult ja kiirelt. Seeläbi oleks tagatud piisav lähteinfo sobivate praktiliste reageerivate ja/või ennetavate tegevuste kujundamiseks nii eri olukordades (sh häda- ja sõjaseisukorras) kui ka eri juhtimis- ja otsustustasanditel. Uuringu fookus on tervikliku süsteemi toimimiseks oluliste uudsete metoodiliste ja tehniliste lahenduste väljatöötamine.

Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Lähteülesande tekst ja rohkem infot ETAg-i kodulehel.

 

Lisainfo:
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 5300 1912