Konkurss portaali miks.ee karjäärilugude kirjutaja leidmiseks

Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise osakond haldab portaali miks.ee, mis:

  • Tutvustab läbi karjäärilugude LTT (loodus- ja täppisteadused ning tehnoloogia) valdkonna karjäärivõimalusi noortele);
  • Jagab teavet ja materjale uurimusliku ja probleemipõhise õppe kohta;
  • On keskkonnaks, kust saavad infot kõik, kes LTT valdkonnas noortele midagi pakuvad: haridusasutused, õpetajad, teaduse populariseerijad, kohalikud omavalitused, ettevõtted.

Miks.ee portaaliga on seotud Facebooki lehekülg, mis on eeskätt suunatud noortele ning igakuine uudiskiri, mille sihtgrupiks on haridusasutused, õpetajad, teaduse populariseerijad, kohalikud omavalitused, ettevõtted.

Otsime konkursi korras ajakirjanikku, kelle ülesandeks on karjäärivaliku ees olevatele noortele teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna karjäärilugude kirjutamine ning LTT valdkonda tutvustavate artiklite kirjutamine.

Tööülesanded:
– atraktiivsete portreelugude kirjutamine noortest LTT-valdkonnas ametit pidavatest persoonidest (portreelugu, mis avaks eeskätt inimese haridus- ja karjäärivalikuid, ametialaseid saavutusi ning vastaks küsimusele, miks niisugune valik on õige ja mis võimalusi see pakub). Kirjutatavate artiklite arv 2 karjäärilugu ja 1 lugu teaduse populariseerimisest kuus (mahuga 3000-6000 tm/artikkel).

– originaalfotode hankimine artiklite juurde.

Nõuded kandidaadile:
– väga hea eesti keele oskus;
– artiklite kirjutamise kogemus või varasem/praegune töö ajakirjandusvaldkonnas;
– valmisolek intervjuude läbiviimiseks üle Eesti;
– kasuks tuleb varasem kokkupuude LTT valdkonnaga ning haridusteemadega.

Kandideerimine:
Kandideerimiseks palume hiljemalt 24. septembriks saata aadressile kaili.kaseorg@etag.ee märksõnaga „miks.ee ametilood“ järgmised dokumendid:
– töö teostaja kogemuse kirjeldus antud valdkonnas (võib olla esitatud ka CV vormis) koos viidetega kirjutatud artiklitele;
– hinnapakkumine kirjeldatud töö teostamiseks ühes kalendrikuus.

Töö alustamine niipea kui võimalik, lõpp 28.02.2018.  Teenuse täitmisega seotud transpordikulude hüvitamine toimub igakuiselt vastavalt  esitatatud kuludokumentidele. Portaali miks.ee rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi TeaMe+ programm.

Lisainfo:
Kaili Kaseorg-Cremona, tel 5805 0869, kaili.kaseorg@etag.ee