Konkurss personaalmeditsiini kliiniliste juhtprojektide elluviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja konkursi uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“.

Uuringu eesmärk on arendada, valideerida ja hinnata uusi geneetilist informatsiooni kaasavaid lähenemisi haigusriskide arvutamiseks ning nende kasutamiseks igapäeva meditsiinis haiguste ennetamiseks ja ravi tõhustamiseks. Samuti on plaan töötada välja personaalmeditsiini teenusemudel.

Projekti teine eesmärk on testida personaalmeditsiini andmetaristut ja otsustustuge, kaardistada ilmnevad probleemid ja pakkuda välja kliiniliste komponentidega seonduvaid lahendusi süsteemide täiustamiseks. Projekti lõpus saab uuringu tulemuste põhjal otsustada, kuidas juurutada personaalmeditsiin rinnavähi ning südame- ja veresoonkonnahaigustega seonduvate probleemide ennetamisel ja ravil ning ka uutes lisanduvates valdkondades Eesti tervishoiusüsteemis. See võimaldab muuta personaalmeditsiini osaks tervisemajanduse teadus- ja arendustegevusest ning ettevõtluse arengust.

Uuringut ootame läbi viima eri asutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi üldmeiliaadressile etis@etag.ee. Seejärel avame Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita inglise keeles.

Konkurss jääb avatuks kaheks kuuks, lõpptähtajaga 26.06.2017. Uuringu läbiviimsest huvitatud konsortsiumil on soovitatav 30 päeva jooksul pärast konkursi avamist kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Sotsiaalministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega.

 

Lähteülesanne ja rohkem infot ETAGi kodulehel.

 

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912