Konkurss maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija leidmiseks pikenes

Eesti Teadusagentuur otsustas pikendada 29.12.2016 avanenud maapõueressursse käsitleva uuringu läbiviija konkursi lõpptähtaega ühe kuu võrra. Ajapikendus võimaldab pakkujatel pakkumusi põhjalikumalt ette valmistada. Uus konkursi lõpptähtaeg on 31. märts 2017.

Tegemist on RITA programmi strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise raames teostatava uuringuga „Maapõueressursside efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja säästvamate kasutusvõimaluste väljatöötamine“.

Uuringu eesmärk on tuvastada maapõueressursside ning teisese toorme otstarbekaid ning innovaatilisi kasutus- ja töötlemisvõimalusi. Saadud tulemused võimaldavad teha otsuseid konkreetse maapõueressursi või teisese toorme kasutamiseks ning sellega seoses investeeringute ja töökohtade loomiseks. Lähteülesandega saab tutvuda SIIN.

Uuringut rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Rohkem infot siin.

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 5300 1912