Konkurss Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuringu elluviija leidmiseks

Eesti Teadusagentuur kuulutab välja uue konkursi biomajandusteemalise uuringu läbiviija leidmiseks. Tegemist on RITA programmist rahastatava strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamise uuringuga „Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades“. Esimene konkurss jäi tulemuseta, sest ükski pakkumine ei ületanud hindamislävendit.

Uuringu eesmärk on Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine, et tõsta Eesti biomajanduse konkurentsivõimet. Seejuures peetakse silmas lisandväärtuse tõstmise ja tooraine parema kasutamise väljavaateid ning jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Eelneva põhjal töötatakse välja võimalikud ärimudelid valitud valdkondades.

Uuringut ootame läbi viima eri asutuste konsortsiume, kes esitavad pärast lähteülesandega tutvumist oma uuringuettepaneku. Konsortsiumitel, kes soovivad konkursil osaleda, tuleks endast teada anda Eesti Teadusagentuuri RITA vanemkonsultant Maikki Moosusele (maikki.moosus@etag.ee) või Eesti teadusinfosüsteemi üldmeiliaadressile etis@etag.ee. Seejärel avame Eesti teadusinfosüsteemis ETIS ligipääsu vastavale taotlusvormile. Vorm tuleb täita inglise keeles.

Konkurss jääb avatuks kuni 31.10.2017 kell 17.00. Uuringu läbiviimsest huvitatud konsortsiumil on võimalus kohtuda tellijatega (Eesti Teadusagentuur, Keskkonnaministeerium, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), et arutada, kas koostatav uuringuplaan on kooskõlas tellija ootustega.

 

Lähteülesanne ja rohkem infot ETAGi kodulehel.

 

Kontakt
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 53001912