Konkursid personaalmeditsiini kliiniliste juhtprojektide ning Eesti biomajanduse uuringu elluviijate leidmiseks pikenevad

Eesti Teadusagentuur pikendab pakkujate soovil kahe RITA programmist strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamiseks tellitava uuringu läbiviija leidmise konkursi lõpptähtaegu. Ajapikendus võimaldab pakkujatel pakkumusi põhjalikumalt ette valmistada.

  • Uuringu „Eesti biomajanduse ning selle sektorite olukorra ja väljavaadete uuring. Ärimudelite väljatöötamine biomajanduse valitud valdkondades“ konkursi uus lõpptähtaeg on 30.06.2017.
  • Uuringu „Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid (pilootprojektid) rinnavähi ja südame-veresoonkonna haiguste täppisennetuses“ konkurss lõpeb 26.07.2017.

Biomajanduse arenguvõimalused

Biomajanduse arenguvõimalusi käsitleva uuringu eesmärk on Eesti biomajanduse ja selle põhiliste väärtusahelate arengute ja bioressursside kasutamise võimaluste väljaselgitamine, et tõsta Eesti biomajanduse konkurentsivõimet. Seejuures peetakse silmas lisandväärtuse tõstmise ja tooraine parema kasutamise väljavaateid ning jätkusuutliku arengu põhimõtteid. Eelneva põhjal töötatakse välja võimalikud ärimudelid valitud valdkondades.

Personaalmeditsiini kliinilised juhtprojektid

Personaalmeditsiini käsitleva uuringu eesmärk on arendada, valideerida ja hinnata uusi geneetilist informatsiooni kaasavaid lähenemisi haigusriskide arvutamiseks ning nende kasutamiseks igapäeva meditsiinis haiguste ennetamiseks ja ravi tõhustamiseks. Samuti on plaan töötada välja personaalmeditsiini teenusemudel.

Projekti teine eesmärk on testida personaalmeditsiini andmetaristut ja otsustustuge, kaardistada ilmnevad probleemid ja pakkuda välja kliiniliste komponentidega seonduvaid lahendusi süsteemide täiustamiseks. Projekti lõpus saab uuringu tulemuste põhjal otsustada, kuidas juurutada personaalmeditsiin rinnavähi ning südame- ja veresoonkonnahaigustega seonduvate probleemide ennetamisel ja ravil ning ka uutes lisanduvates valdkondades Eesti tervishoiusüsteemis. See võimaldab muuta personaalmeditsiini osaks tervisemajanduse teadus- ja arendustegevusest ning ettevõtluse arengust.

Uuringuid rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Lähteülesannete tekstid ja rohkem infot ETAg-i kodulehel.

 

Lisainfo:
Liina Eek
RITA programmi juht
Eesti Teadusagentuur
731 7383, 5300 1912