Kogumik „Eesti teadus 2019“ on nüüd kättesaadav ka ingliskeelsena

Selle aasta algul ilmunud kogumik “Eesti teadus 2019“ on nüüd kättesaadav ka ingliskeelsena (Estonian Research 2019).

Kogumikus on neli põhjalikumat artiklit, millest esimesed kaks käsitlevad teaduse tegemiseks vajalikke ressursse – teaduse ja arendustegevuse rahalisi vahendeid ning teadlaskonda. Kogumiku teine osa koosneb lühiartiklitest, mis kajastavad praegu teaduspoliitika üle peetavates aruteludes sageli esile kerkivaid teemasid.

Paberkandjal saab nii eesti- kui ingliskeelset kogumikku Eesti Teadusagentuuri kontorist ja elektrooniliselt leiab selle koduleheküljelt.

Lisainfo:
Kadri Raudvere, analüütik, tel  730 0377, e-post: kadri.raudvere@etag.ee