Kavandikonkurss auhinnaskulptuuri leidmiseks

Kuulutame välja skulptuuri kavandikonkursi Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursi raames välja antavale Tiiu Silla nimelisele elutööpreemiale. Skulptuur on preemiale kaasnev meene.

Konkursile tuleb esitada skulptuuri originaalmõõdus mudel ning paberkandjal idee ja kasutatavate materjalide kirjeldus ning valmis skulptuuri maksumus koos käibemaksuga (hinna ülempiiriks peab jääma  300 eurot koos käibemaksuga), samuti autori nimi ja kontaktandmed. Ideelahendus peab võimaldama skulptuuri tiražeerimist, idee kirjelduses tuleb ära märkida, kas autor on võimeline skulptuuri ise tiražeerima.

Idee võiks sümboliseerida teaduse ja ühiskonna vahelist silda.

Kavandikonkursi auhinnafond on 300 eurot. Kavandi valib välja  SA Eesti Teadusagentuuri poolt moodustatud komisjon. Komisjonil on õigus anda välja ka mitu auhinda või  jätta auhind sobiva idee puudumisel välja andmata. Konkursi võitjaga sõlmitakse autorileping, millega autor loovutab varalised autoriõigused SA-le Eesti Teadusagentuur.

Konkursil osalemiseks tuleb mudel ja idee kirjeldus esitada hiljemalt 21. augustil 2012 kella 17ks SA Eesti Teadusagentuuri aadressil Soola 8 (5. korrus), Tartu.

Lisainfo: Margit Lehis, 520 3270, 730 0335, margit.lehis@etag.ee

***************
Eesti teaduse populariseerimise auhind on alates 2006. aastast igal aastal väljaantav riiklik auhind teaduse populariseerimise eest Eestis.

Auhinna eesmärgiks on väärtustada teaduse populariseerimist, ergutada teadustegevust avalikkusele tutvustavaid tegevusi ning avaldada tunnusust sellesuunalise silmapaistva töö eest üksikisikutele ja kollektiividele, kes on olnud edukad  teaduse, teadussaavutuste ja teadlaste töö populariseerimisel ning laiemale avalikkusele mõistetavamaks tegemisel  ja/või edukalt äratanud noortes huvi teaduse ja teadlase elukutse vastu. Alates 2012. aastast on konkursil väljaantav elutöö preemia Tiiu Silla nimeline.

Tiiu Sild (1958–2012) oli laiemale üldsusele tuntud kui AHHAA teaduskeskuse looja, arendaja, strateeg ja visionäär. Lisaks oli ta suurepärane teaduskeskuste rolli tutvustaja ning erinevate koolituste, loengute ja õpitubade läbiviija, kes osales ka mitmete õpilasteadust populariseerivate komisjonide töös.

Tiiu Silla tegevus tõstis teaduse populariseerimise Eestis uuele tasemele. Tiiu Sild pälvis Eesti teaduse populariseerimise elutöö preemia 2011. aastal.