Kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile esitati 43 tööd

2018. aasta kasvatusteaduslike tööde riiklikule konkursile laekus tähtajaks 43 tööd, mida on veidi rohkem kui paaril viimasel aastal (2017 34, 2016 39 tööd).

Konkursi preemiafond on 8100 eurot, mis jaguneb 4 kategooria vahel, igas antakse välja 2 preemiat.

2018. a konkursile esitatud töödest olid 12 eesti keeles publitseeritud teadustööd, 10 võõrkeeles publitseeritud teadustööd, 17 magistri- ja 4 populaarteaduslikud tööd.

Selleaastase konkursi tulemused tehakse teatavaks 24. mail Tartus toimuval konverentsil, mille korraldab Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga ja mille fookuses on innovaatilised koostöövõrgustikud kui võimalus lahendada koolide ees olevaid reaalseid suuri ja väikeseid probleeme. Konverentsil otsitakse vastuseid näiteks küsimustele „Kas teadus suudab pakkuda koolile lahendusi täna või hiljemalt homme?“ ja „Kas koolide ja ülikoolide võrgustikukoostööd toetaks see, kui haridusteadus oleks rakenduslikum, operatiivsem ja lahendusekesksem?“. Osalema on oodatud üliõpilased, õpetajad, haridusteadlased ja kõik teised huvilised. Konverentsile registreerumine avatakse 20. aprillil veebilehel http://pedagogicum.ut.ee/foorum-2018.

Kasvatusteaduslike tööde riiklik konkurss aitab esile tõsta ja tunnustada parimaid kasvatusteadlasi ja valdkonna uurimistööd laiemalt, õhutades uurimistulemuste avaldamist, nende tutvustamist õpetajatele ning avalikkusele ja seeläbi ka nende edukamat rakendamist praktikasse.

Esimene kasvatusteaduslike tööde konkurss toimus 1990. aastal. Konkursi üle veerandsaja-aastase ajaloo jooksul on tunnustatud sadu kasvatusteadlasi. Aastast 2002 on konkursil riikliku konkursi staatus, seda korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Eesti Akadeemilise Pedagoogika Selts, rahastajaks on Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkursil on läbi aastate premeeritud väga erinevaid töid, mis valminud nii ülikoolides, rakenduskõrgkoolides kui ka koolides. 2017. aastal konkursil premeeritud tööd uurisid näiteks motivatsiooni rolli matemaatikateadmiste omandamisel, õpistrateegiate rolli lugemise tulemuslikkusel. Nii premeeritud kui üldse konkursil osalevad tööd on väga eriilmelised: tänaseks on rohkelt kasutamist leidnud koolipsühholoogide hindamisvahendite komplekt, teine auhinnatud töö, mis kaitsti Kaitseväe Kõrgemas Õppeasutuses, käsitles automaatrelva baasõppe ainekava loomist. See näitab ilmekalt kasvatus- ja haridusteaduse laia haaret ja potentsiaalset kandepinda ühiskonnas.

Lisainfo:
Sirli Taniloo, konkursside koordinaator, sirli.taniloo@etag.ee