JSPS järeldoktori stipendiumi konkurss teadustööks Jaapanis – taotluste tähtaeg 31.03.2020

31. märtsil on taotluste esitamise tähtaeg JSPS järeldoktorite stipendiumile teadustööks Jaapanis.

Teadustöö valdkondadeks on kõik humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteaduste valdkonnad. Stipendiumi kestuseks on 12 kuni 24 kuud.

Taotlused esitatakse ETAgile, mille hindamisnõukogu vastavad ekspertkomisjonid hindavad esitatud taotlusi ning teevad ettepaneku, keda taotlejatest esitada JSPS-ile grandi saamiseks.

JSPS vaatab meie poolt esitatud kandidaadi taotluse läbi, hindab seda ning teavitab oma otsusest. JSPS-i otsustusprotseduur kestab kuni kolm kuud.

Stipendiumi suurus:

  • Igakuine toetus: 362 000 jeeni ehk ca 2700 eurot
  • Sisseelamistoetus: 200 000 jeeni ehk ca 1700 eurot
  • Edasi-tagasi lennupilet
  • Reisi- ja ravikindlustus
  • Uurimistoetus, mille saab taotleda vastuvõttev Jaapani teadusasutus

Grandisaajad alustavad teadustööd Jaapanis reeglina oktoobris-novembris. Aastal 2020 esitab ETAg ühe kandidaadi JSPSile.

Grandi taotlemise tingimused
Taotlusvorm
Taotlusvormi täitmise juhend

Taotluse esitamine:

Taotleja peab esitama dokumendid e-posti aadressil katrin.saar@etag.ee.

Nõutud dokumendid:

  • Taotluse pdf, millel on taotleja allkirja pilt VÕI allkirjastatud ning skaneeritud taotlus (mitte-digiallkirjastatud)
  • Vastuvõtva Jaapani asutuse kinnituskiri/kutse
  • Teadustöö, doktoritöö vm juhendaja soovituskiri
  • PhD diplomi koopia
  • PhD diplomi inglise keelne tõlge

 

Täpsem informatsioon konkursi kohta:

Katrin Saar
katrin.saar@etag.ee