Ilmunud on esinduslik kogumik „Eesti teadus 2016“

Teadusagentuuri eestvõttel koostatud Eesti teadust kajastav kogumik „Eesti teadus 2016“ on esimene omataoline, pakkudes kokkuvõtlikku ülevaadet nii Eesti teaduse arengustest, mõjust majandusele kui ka Eesti teaduse positsioonist rahvusvahelises võrdluses ning teistest aktuaalsetest teemadest.Kogumik "Eesti teadus 2016"

 Lisaks põhjalikele statistilist analüüsi sisaldavatele artiklitele käsitletakse kogumikus ka teisi aktuaalseid teemasid nagu avatud teadus, teaduse rahastamissüsteemi puudutavad muudatused, teadlaskonna järelkasv ja tähtsus majandusarengule. Lugemisele pakuvad vaheldust teadlaste endi tehtud teadusfotod.

Terviklikus ülevaates on mõtlemisainet nii teadlastele, poliitikakujundajatele kui ka teistele teaduse vastu huvi tundvatele inimestele.

Kogumiku üks autoritest, Eesti Teadusagentuuri nõukogu liige  professor Toivo Maimets pidas väga oluliseks, et selline, „suuremat pilti” haarav käsitlus Eesti teaduse kohta on nüüd olemas ning avaldas lootust, et see on alles esimene omataoliste seerias. „Asjaolu, et lisaks statistikale leiavad kogumikus käsitlust ka teemad teadlaste järelkasvust ja teaduseetikast, näitab meie teadussüsteemi küpsust ja äratab usaldust ka edaspidiseks,“ sõnas Toivo Maimets.

Eesti teaduse viimaste aastakümnete arengulugu võib kindlalt Eesti edulugude hulka arvata. „Eesti on hea näide selle kohta, kuidas tark strateegiline kavandamine ja teadust toetav poliitiline raamistik on teaduse võimekust kasvatanud“ kommenteeris kogumikku Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.  „Üks edu põhjus võib olla see, et Eestis töötavad teadlased teevad senisest tihedamat koostööd teadlastega nendest maadest, kus tehakse maailma parimat teadust“  lisas kogumiku üks autoritest professor Jüri Allik.

Kogumiku toimetuskolleegiumi liikme, professor Tiit Tammaru sõnul aitavad teaduse arengu analüüsimine ja  võrdlus OECD riikidega paremat teadus- ja innovatsioonipoliitikat teha. Näitena tõi ta doktorikraadiga inimeste osakaalu tööealise elanikkonna seas.  „Selle näitaja järgi oleme pigem Euroopa mahajäänud riikide rühmas, kuna Eesti ühiskond ja majandus pole seni soosinud pürgimist kõrgeimale haridusredeli astmele samal määral kui Lääne- ja Põhja-Euroopa riigid,” konstateeris Tiit  Tammaru.

Lisaks Tiit Tammarule kuulusid kogumiku toimetuskolleegiumi ja autorite hulka Tartu Ülikooli professor Urmas Varblane. Kogumikus on veel kirjutisi professorite Olle Hintsi (TTÜ), vanemteadur Heli Lukneri (TÜ), pangajuhi ning TTÜ külalisprofessori Robert Kitti ja teiste sulest.

Kuigi paljudes Euroopa riikides antakse teaduse olukorda kajastavaid kogumikke välja juba aastaid, ei ole Eestis sellises mahus seda  varem tehtud. Edaspidi on sellised mahukad ülevaated kavas muuta perioodiliseks ja välja anda üle kahe aasta.

Kogumik „Eesti teadus 2016“ ilmub esialgu eesti keeles, peagi antakse välja ka inglisekeelne tõlge.

Kus ja kuidas huviline kogumiku kätte saab?

Paberkandjal raamatuna saab kogumikku Eesti Teadusagentuuri Tartu kontorist ja 8. detsembril toimuval teadlaste foorumil „teadusEst 2016“. Eesti Teadusagentuuri koduleheküljel Publikatsioonide loetelus on üleval kogumiku pdf versioon. Sealt leiab ka kogumikus toodud jooniste andmed tabelitena.

Lisainfo: Karin Jaanson tegevjuht, tel 731 7348, e-post  karin.jaanson@etag.ee

ja Kadri Raudvere, analüütik, tel  730 0377, e-post: kadri.raudvere@etag.ee