Ilmunud on naiste olukorda EL-i teaduses kajastav ülevaatekogumik She Figures 2019

Naistepäeval, 8. märtsil avaldas Euroopa Komisjon naiste olukorda EL-i teaduses kajastava ülevaatekogumiku She Figures 2019.

She Figures on üks kõige põhjalikum Euroopa Liidu naisteadlaste kohta järjepidevat statistilist infot koondav ja soolõime poliitikaid analüüsiv kogumik (eelmine ilmus 2016). She Figures 2019 andmed koguti möödunud aasta jooksul kõikidest EL-i liikmesriikidest ning vaadeldud andmed on peamiselt 2016. ja 2017. aasta seisuga. Kogumikus sisalduvad ligikaudu 130 tabelit ja joonist käsitlevad järgmist: teadlaskarjääri algus (peamiselt doktoriõppest), naisteadlaste positsioon tööjõuturul ja jagunemine majandussektorite vahel, sooga arvestamine töötingimuste loomisel, teadlaskarjääri areng kõrgematele positsioonidele, naiste osalemine otsustamisel ning naiste ja meeste teadustöö tulemuslikkus.

She Figures 2019 toob välja, et kuigi arengud meeste ja naiste võrdsuse ja võrdse arvestamise osas Euroopa Liidus on võrreldes eelmise kogumikuga (She Figures 2015) on olnud väikesed, on trend võrreldes esimese kogumikuga (aastast 2003) siiski märgatav. Seega tehtud sammud on olnud õiges suunas, kuigi muutused nõuavad aega. Samuti on suured erinevused riikide vahel ja ka teaduse eri valdkondade lõikes. Näiteks leiab kogumikust, et kõige kõrgematel akadeemilistel ametikohtadel oli EL-i riikides 2016. aastal naisi keskmiselt 23.7% (2013. aastal 22.1%), ent see näitaja kõikus vahemikus 13-54.3% (sh Eestis 2016. aastal 24.3% ja 2013. aastal 23.5%). Samas doktorikraadi omandanute hulgas oli 2016. aastal naisi EL-is 47,9% (2007. aastal 45.9%) ja Eestis 54.4% (2007. aastal 51.6%). Samuti eksisteerib ka nais- ja meesteadlaste hulgas jätkuvalt märgatav palgalõhe, suurem osaajaga kui ka ajutiste töölepingute alusel töötavate naisteadlaste hulk jne.

Kogumik ilmus esimest korda ainult veebiversioonis ja on allalaaditav Euroopa Komisjoni veebist .

Lisainfo: Kadri Raudvere, analüütik, kadri.raudvere@etag.ee