Horisont 2020 „Turvalise ühiskonna“ valdkonna viimane taotlusvoor on avatud

12. märtsil avanes viimane Horisont 2020 ühiskondliku väljakutse „Turvaline ühiskond“ taotlusvoor.

Taotlusvooru 20 teemat on jagatud nelja suuremasse kategooriasse:

  • Euroopa kriitilise infrastruktuuri kaitse
  • Tehisintellekt ja õiguskaitse (uus teema)
  • Erinevad julgeolekuküsimused (toimetulek katastroofidega, võitlus kuritegevuse ja terrorismiga, piirivalve ja välisjulgeolek)
  • Digitaalne julgeolek (küberturvalisus, digitaalne privaatsus ja andmekaitse)

Konkursiteemade ülevaade on leitav osalejaportaalis.

Taotluste esitamise tähtaeg on 27. august 2020.

 

Lisainfo Eesti Teadusagentuuris:
Maarja Soonberg
Horisont 2020 konsultant
maarja.soonberg@etag.ee
Tel: 731 7387