Horisont 2020 seminar Eesti Maaülikooli aulas

Seminar toimub 16.10.2015 Tartus Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1) algus kell 11.00, orienteeruv lõpp kell 13.

Programmi „Horisont 2020” koondatakse kõik praegused EL teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisvahendid: teadusuuringute raamprogramm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi ning Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi tegevused. Sellisele lähenemisviisile on toetust avaldanud nii sidusrühmad, Euroopa Parlament, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee kui ka Euroopa teadusruumi komitee.

Tutvustame EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 järgmiste taotlusvoorude projektide taotlemise võimalusi alljärgnevatel teemadel.

Päeva sissejuhatus. Andi Pärn, EMÜ TAO

1. Toiduga kindlustatus, säästev põllumajandus, mere- ja merendusuuringud ning biomajandus. Argo Soon, ETAG
2. Kliimameetmed, ressursitõhusus ja toorained. Ülle Napa, ETAG
3. „Osaluse laienemise“ meetmed Horisont 2020 2016-17 tööprogrammis. Kristin Kraav
4. Marie Sklodowska-Curie meetmed teadlaste mobiilsuse toetamiseks. Kristin Kraav
5. Ettevõtete võimalused ning ettevõtete ja ülikoolide koostöövõimalused Horisont 2020s. Margit Ilves
6. Turvaline, puhas ja tõhus energia – nii teoreetikutele kui praktikutele. Maria Habicht