Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid

22.09.2020 avanevad Horisont 2020 Roheleppe (Green Deal Call) taotlusvooru konkursid. Taotlusi saab esitada kuni 26.01.2021.

Käesoleva taotlusvooru kogueelarve on 983 miljonit eurot. Lisaks on 17 miljonit eurot saadaval projektide vaheliste võrgustike loomiseks ning muude toetavate tegevuste läbiviimiseks.

Tööprogramm on jagatud 10 valdkonnaks, mille all on 20 teemat koos alateemadega:

  • teadus- ja arendusprojektid (Research and Innovation Action; RIA) 10 teemat
  • innovatsiooniprojekt (Innovation Action; IA) 14 teemat
  • koordineerivad ja toetavad projektid (Coordination and Support Action; CSA) 2 teemat

Valdkondade kontaktid ETAgis:

Area 1: Increasing climate ambition: cross-sectoral challengesPriit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 2: Clean, affordable and secure energyMaria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 3: Industry for a clean and circular economyKatrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 4: Energy and resource-efficient buildingsMaria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 5: Sustainable and smart mobilityMaria Habicht maria.habicht@etag.ee
Area 6: Farm to ForkKatrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 7: Biodiversity and ecosystem servicesPriit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 8: Zero-pollution, toxic-free environmentKatrin Saar katrin.saar@etag.ee
Area 9: Strengthening our knowledge in support of the European Green DealPriit Kilgas priit.kilgas@etag.ee
Area 10: Empowering citizens for transition towards a climate neutral, sustainable EuropeKatrin Kello katrin.kello@etag.ee

Roheleppe konkursiteemade lahtikirjutusi (alates lk 62) sisaldav tööprogramm on avalikult saadaval siin: https://ec.europa.eu/…/h2020-wp1820-cc-activities_en.pdf

Kliimavaldkonna konsultantide võrgustik NCPs CaRE on seadnud sisse kasuliku veebilehe, kuhu on koondatud teave erinevatest info- ja partnerlusüritustest (alates R&I päevadest 22.-24.09), samuti spetsiaalne partneriotsingu andmebaas:

http://www.ncps-care.eu/?page_id=3988&fbclid=IwAR0flc09QO5EjjHwh8JukcXKS9aAihrE3nXCdEpdgoeSRBa_hNDk1YUj-Hs

Käesolev taotlusvoor on loodud Euroopa Komisjoni Roheleppe rakendamiseks. Roheleppe eesmärk on muuta Euroopa 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja kaitsta keskkonda ning teha seda viisil, mis ei sea ohtu ühenduse majandust ega kahjusta kõige haavatavamaid ühiskonnagruppe.