Hea teadustava raamdokument

Eesti Teadusagentuuri juurde loodud töörühm koostas 2017. aastal hea teadustava raamdokumendi, mis aitab nii teadlastel, teadusasutustel kui teadust rahastavatel organisatsioonidel mõista, mis on aus teadus ja kuidas tagada  teaduse usaldusväärsus.

Hea teadustava raamdokument on juhiseks kõigile Eesti teadusasutustele ja neis töötavatele teadlastele. Teadusasutuse ülesandeks jääb oma organisatsioonis korraldada hea teadustava rakendamine, mõeldes läbi, kuidas suurendada teadlikkust hea teadustava põhimõtetest, seirata teaduskeskkonda ja vajadusel sekkuda ning menetleda väärkäitumise kahtlusega juhtumeid. Teadusasutuste tavade ühtlustamiseks kutsume teadusasutusi oma protseduurireeglite ja eeskirjade väljatöötamisel koostööd tegema.

Hea teadustava raamdokumendi loomise algatas Eesti Teadusagentuur 2016. aasta alguses, moodustades töörühma, kuhu kuulusid teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuri esindajad:

Andres Koppel, ETAg, juhatuse esimees

Martin Eessalu, HTM teadusosakonna peaekspert
Jüri Engelbrecht, TTÜ emeriitprofessor, akadeemik
Priit Kulu, TTÜ emeriitprofessor
Katri Ling, EMÜ teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist
Kristi Lõuk, TÜ Eetikakeskuse projektijuht
Toivo Maimets, TÜmolekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor ning TÜ eetikakeskuse nõukogu esimees
Kadri Mäger, ETAg, töörühma koordinaator
Tanel Mällo, TLÜ teadusosakonna juhataja
Katrin Niglas, TLÜ teadusprorektor
Eha Nurk, TAI, osakonna juhataja
Margus Pärtlas, EMTA õppe- ja teadusprorektor
Urve Sinijärv, EKA teadusprorektor
Margit Sutrop, TÜ professor, Eetikakeskuse juhataja
Tarmo Uustalu,TTÜ professor, akadeemik

Teksti koostamise usaldas Eesti Teadusagentuur Tartu Ülikooli eetikakeskusele, kes oli juba varem alustanud Tartu Ülikooli hea teadustava kirjapanemist, mistõttu kaks algatust ühendati.

Hea teadustava esimesele tööversioonile koguti tagasisidet pärast dokumendi tutvustamist Tartus 10. veebruaril 2017 toimunud konverentsil „Aus teadus – mõtestades head teadustava“. Hea teadustava kokkuleppe pidulik allkirjastamine toimus 1. novembril 2017 Tallinnas ministeeriumide ühishoones (Suur-Ameerika 1) toimunud rahvusvahelisel seminaril „Research Integrity: Individual or Collective Responsibility“, mille korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Euroopa Komisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuriga. Seminari kava on leitav http://www.eetika.ee/et/workshop-research-integrity-individual-or-collective-responsibility

HEA TEADUSTAVA

Hea teadustava kokkulepe

Allkirjastanud asutused:
Archimedes SA
BioCC OÜ
Cybernetica AS
Eesti Biokeskus
Eesti Keele Instituut
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Maaülikool
Eesti Muusika  ja Teatriakadeemia
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Eesti Teadusagentuur
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Estonian Business School
Haridus­ ja Teadusministeerium
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Tartu Observatoorium
Tartu Ülikool
Tervise Arengu Instituut
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS
Toidu ­ ja Fermentatsiooni­ tehnoloogia Arenduskeskus

Seminari „Research Integrity: Individual or Collective Responsibility“ ja hea teadustava raamdokumendi allkirjastamise foto- ja videogalerii.

Kontakt:
Siret Rutiku
Uurimistoetuste osakonna juhataja
siret.rutiku@etag.ee
731 7381, 5342 0639