Hea teadustava kokkuleppega ühines 21 teadus- ja arendusasutust

1. novembril allkirjastasid Eesti ülikoolid, teadus- ja arendusasutused, Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium hea teadustava kokkuleppe.
Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitas teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop sõnas, et tegelikult oleme veel pika tee alguses. Teadusasutuste otsustada jääb, kuidas neid põhimõtteid oma töötajateni viia, kuidas tagada, et neid ka järgitaks ning mismoodi korraldada väärkäitumise juhtude menetlemine. „Nüüd, peale allkirjastamist tulebki mõelda, kuidas saaks asutused üksi või koos aidata kaasa sellele, et teadlased saaksid oma tööd teha eetiliselt korrektselt. Samas peavad asutused olema valmis väärkäitumise juhtumeid menetlema nii, et erinevate teadusasutuste töötajatele oleks tagatud võrdne kohtlemine,“ lisas prof Sutrop.

Tänaseks on nii digi- kui ka käsikirjaliselt antud allkirjadega nõustunud head teadustava järgima 21 teadus- ja arendusasutust, lisaks allkirjastasid dokumendi Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Hea teadustava kokkuleppe allkirjastasid

BioCC OÜ
Cybernetica AS
Eesti Biokeskus
Eesti Keele Instituut
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Maaülikool
Eesti Muusika  ja Teatriakadeemia
Eesti Rahva Muuseum
Eesti Taimekasvatuse Instituut
Eesti Teadusagentuur
Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Estonian Business School
Haridus­ ja Teadusministeerium
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ
Tartu Observatoorium
Tartu Ülikool
Tervise Arengu Instituut
Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS
Toidu ­ ja Fermentatsiooni­ tehnoloogia Arenduskeskus

Ettepanek hea teadustava kokkuleppe allkirjastamiseks esitati kõigile 22 Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusele. Kõikide allakirjutanute nimed avaldatakse koos hea teadustava dokumendi ja hea teadustava kokkuleppega Eesti Teadusagentuuri kodulehel.