FLAG ERA ühiskonkurss 2016 on avatud ka Eesti teadlastele

FLAG-ERA 2016. aasta ühiskonkursi eesmärgiks on tähelepanu pöörata nendele FET Flagship pilootprojektidele, mis Flagship konkursil jõudsid koos Graphene ja Inimaju projektiga lõppvooru, kuid ei osutunud valituks.

Taotlusvoor hõlmab järgmisi valdkondi:

  1. ICT for Social Sciences (FET Flagship pilootprojekti FuturICT toetas ETAg)
  2. High-Efficiency Sensor Networks
  3. Digital Medicine for Cancer (FET Flagship pilootprojekti IT Future of Medicine toetas ETAg)
  4. Cooperative Robots (FET Flagship pilootprojekti CA-RoboCom toetas ETAg)

Rahvusvahelised paneelid hindavad valdkondade taotlusi eraldi, mille tulemusena moodustuvad valdkondlikud pingeread. Rahastamisotsused tehakse valdkondade kaupa lähtudes pingeridadest ning partnerite eelarvetest.

ETAg on otsustanud osaleda kõikides valdkondades võrdselt 50 000 euroga.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 31. märts kell 17.00 CET.

FLAG-ERA võrgustikku kuulub 39 rahastavat organisatsiooni 26 riigist. 22 liiget on 14 Euroopa Liidu liikmesmaast (Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Läti, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Ungari ja Ühendkuningriigid) ja kolm assotsieerunud liikmesriigist (Iisrael, Šveits ja Türgi) ning 17 assotsieerunud liiget on 11 liikmesriigist (Austria, Belgia, Bulgaaria, Holland, Kreeka, Luxembourg, Poola, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome) ja kahest assotsieerunud liikmesriigist (Iisrael ja Norra).

Informatsioon ühiskonkursi kohta: Aare Ignat (e-post: Aare.Ignat@etag.ee, telefon: 731 7364).