Euroopa rahaga tuleb Eestisse 20 teadlast

Euroopa Liidu tõukefondide meetme Mobilitas Pluss järeldoktoritoetuse 2018. aasta taotlusvooru laekus 106 taotlust, millest rahuldati 20. Esmakordselt taotlesid toetust ka ettevõtted ja viiest nõudlejast sai toetuse idufirma Triumf Health, mis töötab välja haigetele lastele tuge pakkuvat mobiilimängu.

Üheksa Eestis karjääri alustavast noorest teadlasest asub tööle Tartu Ülikoolis. Neli järeldoktorit suundub Eesti Maaülikooli, kaks Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti, kaks Tallinna Tehnikaülikooli, kaks Tallinna Ülikooli ja üks järeldoktor asub tegutsema OÜ Triumf Research juures. Noorte teadlaste uurimistööd käsitlevad väga erinevaid valdkondi: näiteks loomade liikumisinfo kasutamist elustiku mitmekesisuse tuvastamisel põllumajandusmaastikus, aga ka morfoloogiat kõnes, metsaraiet rahvusvahelises õiguses, töötamise tingimusi Eesti videomängutööstuses jne.

Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaansoni sõnul on Eesti riigi teadus- ja arendustegevuse rahastamisel Euroopa rahaline tugi väga oluline, sest võimaldab investeerida nii teadustööks vajalikku taristusse kui ka inimestesse. „On erakordselt hea meel, et seekord ka ettevõtjad seda võimalust oma tegevuse targemaks muutmiseks edukalt kasutasid. Usun, et Triumf Health eeskuju innustab ka teisi,“ ütles Jaanson.  

Tänavusse vooru antud 106 taotlusest kuulus 42 loodusteaduste, 25 humanitaarteaduste, 21 sotsiaalteaduste, 14 tehnika ja tehnoloogia ning 4 arstiteaduste valdkonda. Eelmiste voorudega võrreldes oli taotlejate arv sarnane. Esimeses Mobilitas Pluss järeldoktorite taotlusvoorus oli taotlejaid 126, teises 106 ning nüüd taas 106.

Arsti- ja terviseteaduste valdkonna taotlustest otsustati rahastada Kadri Haljase uurimisteemat „Krooniliselt haigete laste psühholoogiliste probleemide vähendamine digitaalse sekkumise abil“. Vastuvõtva asutusena sai esmakordselt toetuse idufirma Triumf Health. Seni Soomes ja Eestis paralleelselt tegutsenud firma jaoks võimaldab antud rahastus koondada teadustegevuse Eestisse. Teadusprojekti eesmärk on innovatiivse mobiiliplatvormi näol sekkumisstrateegia välja arendamine, mis aitaks vähendada krooniliste haigustega kaasnevaid negatiivseid psühholoogilisi muutusi. 

Kadri Haljas tõi välja rahvusvahelise ja valdkondade ülese koostöö olulisuse edu saavutamisel: “Mängutööstus ning tervishoid on kaks suurt ja tohutu potentsiaaliga domeeni. Selleks, et neid edukalt kombineerida ja mõlemast parim võtta, tuleb teha laiahaardelist koostööd. Helsingi on mänguarenduse globaalne keskus ning see võrgustik on hindamatu väärtusega. Teisalt on meditsiinipersonali kaasamine arendusprotsessi ja haiglatesse sisenemine üks Eesti suuri tugevusi.”

Sydney ülikoolis infotehnoloogia erialal doktorikraadi omandanud Radwa El Shawi aga asub panustama Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis, kus tema uurimisteemaks on „Tõhusa tervishoiuteenuste analüüsi õppimiseks kasutatav masin.“ Arvutiteaduse instituudi professor Sherif Sakri sõnul on Radwa teadusuuringute huvides arvutuslik geomeetria, suurandmed ja masinõpe: „Tema fookuses on välja töötada uudsed tehnikad ja meetodid, mis selgitavad masinõppe mudeli prognoose nii, et see aitab kaasa domeeniekspertide usalduse tekkimisele,“ kirjeldas Sakri.

Mobilitas Pluss järeldoktoritoetus aitab välisriigis doktorikraadi kaitsnud teadlastel jätkata oma teadlaskarjääri Eesti teadusasutustes ja ettevõtetes. Järeldoktoriprojekti kestus on üks kuni kaks aastat. Tänavu on järeldoktoritoetuste keskmine suurus on 85 000 – 90 500 eurot, 20 toetuse kogusumma on 1 658 497 eurot. Järgmine taotlusvoor toimub 2019. aasta alguses.

Mobilitas Pluss programmi eesmärk on toetada Eesti teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ning järelkasvu. Eesti Teadusagentuur on programmi elluviija. Programmi rahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Lisainfo:
Sven Paulus
Kommunikatsioonispetsialist
Eesti Teadusagentuur
tel: 5673-1072
sven.paulus@etag.ee