Euroopa Komisjon avas Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 konkurssid

Täna avaneb enamik konkursse Euroopa Liidu Teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020“ 2018. aasta taotlusvoorudes, mille raames on aastateks 2018–2020 eraldatud 30 miljardit eurot.

2018.–2020. aasta tööprogrammis soovib Euroopa Komisjon teaduse rahastamise mõju suurendada, keskendudes varasemast vähesematele, aga eriti olulistele ning suurema eelarvega valdkondadele, mis otseselt toetavad Komisjoni poliitilisi prioriteete:

  • Vähese CO2-heitega ja kliimamuutuste suhtes vastupidav tulevik: 3,3 miljardit eurot
  • Ringmajandus: 1 miljard eurot
  • Euroopa tööstuse ja teenuste digiteerimine ja ümberkujundamine: 1,7 miljardit eurot
  • Julgeolekuliit: 1 miljard eurot
  • Ränne: 200 miljonit eurot

Samal ajal jätkatakse programmi „Horisont 2020“ vahenditest nn uudishimust ajendatud teaduse rahastamist. Augustis vastu võetud Euroopa Teadusnõukogu 2018. aasta tööprogramm võimaldab toetada tippteadlasi ligi 1,86 miljardi euroga. Marie Skłodowska-Curie meede, millega rahastatakse mis tahes karjäärietapis teadlastele ette nähtud stipendiume, saab kolme aasta jooksul kokku 2,9 miljardit eurot lisatoetust.

Jätkuvalt on ettevõtted oodatud osalema pea kõigis “Horisont 2020” valdkondades. Põhilised ettevõtetele suunatud toetusskeemid on koondatud Euroopa Innovatsiooninõukogu tööprogrammi.

Tööprogrammide, taotlusvooru teemade ja taotlemise võimaluste täpsem info projektikonkursside kohta on kättesaadav osalejaportaali (Participant Portal) kaudu.

Eesti Teadusagentuur (ETAg) on “Horisont 2020” raamprogrammi kontaktpunkt Eestis. Valdkondlike konsultantide kontaktid leiate SIIT. Konsultandid viivad läbi koolitusi ning infopäevi, vahendavad partnerotsinguid ning konsulteerivad personaalselt taotlemise, konsortsiumi moodustamise ja projektide läbiviimise teemadel.

ETAgi konsultantide läbiviidavad “Horisont 2020”  infopäevad toimuvad 21. ja 24. novembril Tallinnas ja Tartus. Täpsem info ja registreerimine avaldatakse lähipäevil ETAgi kodulehel ja edastatakse uudiste listi vahendusel.

 

Rohkem infot Eesti Teadusagentuuris:

www.horisont2020.ee

Silver Lätt
Silver.latt@etag.ee

 

Taust

„Horisont 2020“ on ELi suurim teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm, mille seitsme aasta (2014–2020) eelarve on 77 miljardit eurot. Kuigi enamik teadus- ja innovatsioonitegevustest on veel käimas või pole nendega veel algustki tehtud, on juba praeguseks programmi abil tulemusi saavutatud.

„Horisont 2020“ on aidanud teha teadlastel selliseid olulisi avastusi nagu eksoplaneedidHiggsi boson ja gravitatsioonilained. Vähemalt 19 Nobeli preemia laureaati on enne või pärast auhinna võitmist programmist toetust saanud.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-041017

2017. aasta septembri seisuga on „Horisont 2020“ programmis Eesti TA asutused ja ettevõtted osalenud edukates projektitaotlustes kogueelarvega 82 miljonit  eurot. Sellest ligi 26 miljonit eurot on läinud Eesti VKEdele.