Esimene teadusfoorum „teadusEST 2016“

Eesti Teadusagentuur korraldab 8. detsembril 2016 kell 13-18 Tartus Dorpati Konverentsikeskuse Struve II saalis teadusfoorumi „teadusEST 2016“.

Sel aastal esmakordselt toimuv teadusfoorum teadusEST on eelkõige teadlastele, teadus- ja arendusasutuste juhtidele ja teadusadministraatoritele ning ministeeriumide teadusnõunikele suunatud info- ja arvamusvahetusüritus, kus teadlased saavad ülevaate olulisematest arengutest Eesti teadus(korraldus)maastikul ning arutada päevakajaliste küsimuste üle. Foorumist teevad veebiülekande Tartu ülikooli veebitelevisoon UTTV ja teadusportaal novaator.err.ee

„teadusEST 2016“ keskmes on teaduse rahastamise küsimused.

Eesti teadus- ja arendustegevuse rahastamises kavandatakse riigi tasandil erinevaid muudatusi, ettevalmistamisel on mitmete teadus- ja arendusasutuste konsolideerimine, ülikoolid plaanivad suureneva baasfinantseerimise tingimustes finantsvahendite fokuseeritud seostamist arengukava eesmärkidega jne. Need protsessid puudutavad otseselt või kaudselt iga teadlast tema igapäevatöös.

  • Mis on teaduse väljakutsed üleilmselt ja Eestis?
  • Missugused muudatused teadus- ja arendustegevuse rahastuses on vajalikud riigi perspektiivist ja miks?
  • Kuidas saavad uurimistoetused paremini toetada teadlaskarjääri?
  • Kuidas kavandavad ülikoolid baasfinatseerimise vahendite kasutamist?
  • Mis on teaduse rahastamise kitsaskohad teadlaste arvates?

Nendel teemadel esinevad teadusfoorumil Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler; akadeemik Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor; Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor; Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees. Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi keskkonnatoksikoloogia labori juhtaja ja uurija-professor ning Mihkel Kama, Cambridge´i ülikooli järeldoktor (astrofüüsika). Ka osalejatel on soovi korral eelregistreeritud lühiettekannetes võimalik avaldada oma mõtteid ja esitada küsimusi nii ettekandjatele kui ühisaruteluks.

Ettekannete ja diskussiooni järel toimub ülevaatekogumiku „Eesti teadus 2016“ tutvustus.

Ajakava

13.00-13.45   Lõuna

13.45-14.15   Teaduse väljakutsed üleilmselt ja Eestis.  Akadeemik Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor 

14.15-14.45  Riigi ootused teadussüsteemile ja TAI rahastamine. Indrek Reimand, Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler 

14.45-15.15   Uurimistoetuste uus kontseptsioon.  Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

15.15-15.30   Sirutuspaus

15.30-16.00  Baasfinantseerimise tulevik.  Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor

16.00-16.15 Teadlase perspektiiv. Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi keskkonnatoksikoloogia labori juhataja ja uurija-professor

16.15-16.30  Teadlase perspektiiv. Mihkel Kama, Cambridge´i ülikooli järeldoktor

16.30-16.50 Registreeritud sõnavõtud

16.50-17.00  Kokkuvõte. Andres Koppel, Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees

17.00-18.00  Ülevaatekogumiku Eesti teadus 2016 esitlus

Modereerib:  Andres Koppel

Lisainfo:
Kristi Auli
Koordinaator
Eesti Teadusagentuur
kristi.auli@etag.ee