ERA PerMed ühiskonkurss

ERA PerMed on uus personaalmeditsiiniteemaline ERA-Net Cofund, mida toetavad 31 rahastavat organisatsiooni 22 riigist ja kaasrahastab Euroopa Komisjon. Loodud koostöövõrgustiku eesmärkideks on personaalmeditsiini valdkonnas riiklike teadusuuringute strateegiate ühtlustamine, teadusuuringute tipptaseme edendamine, Euroopa valdkondliku konkurentsivõime tugevdamine ja Euroopa koostöö suurendamine kolmandate riikidega. Eesmärkide saavutamiseks korraldatakse esimene rahvusvaheline konkurss personaalmeditsiini valdkonnas, mille rahastamise on kokku leppinud 31 teadust rahastavat organisatsiooni ning Euroopa Komisjon.

Euroopa Komisjoni nõuete kohaselt on konkurss kaheastmeline.
Eeltaotlusvoor kuulutati välja 9. veebruaril ning taotluste esitamise ajakava on planeeritud järgmiselt:

  • Eeltaotluste esitamise tähtaeg 10. aprill 2018 (17:00 CET). Eeltaotluste esitamine on kohustuslik.
  • Lõpptaotluste esitamise tähtaeg 5. juuli 2018 (17:00 CET). Eeltaotluste esitajatele teeb lõpptaotluste esitamiseks ettepaneku ühiskonkursi sekretariaat.

Veebikeskkond taotluste esitamiseks avatakse 14. veebruaril 2018.

Ühiskonkursi teemaks on:

Research Projects on Personalised Medicine – Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions

Esitatavad taotlused peavad samaaegselt tegelema kahe uurimisvaldkonnaga:

Valdkond 1: “Validation, pre-clinical and clinical biomedical research – Translating Basic to Clinical Research and Beyondja

Valdkond 2: “Data analysis, management and protection – Integrating Big Data and ICT Solutions”

ning vähemalt ühe mooduliga kummastki uurimisvaldkonnast:

Moodul 1A: Pre-clinical Research ja/või Moodul 1B: Clinical Research uurimisvaldkonnas 1.

Moodul 2A: Data and ICT – Enabling Technology ja/või Moodul 2B: Data and ICT – Towards application in health care uurimisvaldkonnas 2.

Eesti Teadusagentuur osaleb alanud konkursil 100 000 euroga, millega rahastatakse ühte edukaimat eesti teadlaste uurimisgruppi.

Täiendava info ning vajalikud dokumendid leiab ERA PerMed kodulehelt

 

Info Eesti Teadusagentuuris:
Aare Ignat
731 7364
aare.ignat@etag.ee