„ERA-NET COFUND on Biotechnology (ERA CoBioTech)“ esimene rahvusvaheline ühiskonkurss biotehnoloogia valdkonnas on avatud

ERA CoBioTech, mis jätkab 7RP kolme eduka võrgustiku ERA-IB-2, ERASynBio ja ERASysAPP tegevusi, kuulutab välja Euroopa Komisjoni kaasrahastamisega rahvusvahelise konkursi, mille peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa maailma majanduse fossiilsete toorainete sõltuvusest vabanemisele jätkusuutliku biomajanduse arendamise abil.

Võrgustikku kuulub 21 teadust rahastavat organisatsiooni 18 riigist. Käesoleva konkursi rahastajatena osalevad Argentiina, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Läti, Norra, Prantsusmaa, Poola, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Suurbritannia, Šveits, Türgi, Venemaa. Ühiskonkursi eelarve on 36 M€, sh 8 M€ Euroopa Komisjoni täiendav finantseering.

ETAg planeerib rahastada ühte 100 000 eurose eelarvega projekti.

Ühisprojektides peab osalema minimaalselt 3 ja maksimaalselt 6 erinevat partnerit vähemalt kolmest erinevast CoBioTech partnerriigist. Ühe või mitme ettevõtte kaasamine konsortsiumisse on tugevalt soovituslik.

Esitatavad taotlused peavad olema multidistsiplinaarsed ning sisaldama vähemalt ühte järgmistest teadussuundadest:

  1. Sünteetiline bioloogia
  2. Süsteemibioloogia
  3. Bioinformaatika
  4. Biotehnoloogia

Konkurss on kaheetapiline:

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 2. märts 2017 (13:00 CET)

Lõpptaotluste esitamise tähtaeg on 20. juuli 2017 (13:00 CET).

Rahastatavate projektide algus peab jääma vahemikku detsember 2017 – mai 2018.

Taotluste esitamise elektrooniline keskkond: https://www.submission-cobiotech.eu/

Rohkem infot leiab projekti ERA CoBioTech leheküljelt: http://www.cobiotech.eu/

 

Lisainfo ETAgist: Margit Suuroja, margit.suuroja@etag.ee