ERA-NET Cofund Biodiversa3 ühiskonkursile saab taotlusi esitada 20 juulini

Bioloogilise mitmekesisusealane Euroopa teaduskoostöövõrgustik ERA-NET BiodivERsA, kuhu kuulub 31 rahastavat organisatsiooni 18 riigist, jätkab oma tegevust Horisont 2020 uue instrumendi ERA-NET Cofund raames ning on välja kuulutanud ühiskonkursi, mida rahastavad 25 partnerorganisatsiooni 16 maalt ning Euroopa Komisjon, mille kaasrahastus sõltub partnerite rahastusest ning moodustab u 30% kogu eelarvest.

Euroopa Komisjoni nõuete kohaselt on konkurss kaheastmeline. Eeltaotlusvoor kuulutati välja 14. mail ning taotlusi saab esitada 20. juulini. Eeltaotlusvoorus osalemine on kohustuslik. Rahastamisettepanekud vastavalt hindamiskomitee pingereale teeb ühiskonkursi juhtkomitee hiljemalt järgmise aasta juunis.

Ühiskonkursi teemaks on:

“Understanding and managing biodiversity dynamics to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services in a global change context: the cases of (1) soils and sediments, and (2) land- river- and sea-scapes”,

mis hõlmab kahte alamteemat:

  • Understanding and managing the biodiversity dynamics of soils and sediments to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services
  • Understanding and managing biodiversity dynamics in land-, river- and sea-scapes (habitat connectivity, green and blue infrastructures, and naturing cities) to improve ecosystem functioning and delivery of ecosystem services

Eesti Teadusagentuur osaleb alanud konkursil 100 000 euroga, millega rahastatakse ühte edukaimat eesti teadlaste uurimisgruppi.

Täiendav info ERA-NET BiodivERsA kodulehel ning Eesti Teadusagentuuris: Aare Ignat, tel 731 7364 ja 555 345 11, e-post: aare.ignat@etag.ee