ERA-CVD kuulutab: projektikonkurss ja artiklivõistlus noortele teadlastele

Euroopa Teadusruumi võrgustikuprojekti ERA-CVD (European Research Area Network on Cardiovascular Diseases) eesmärk on rahvusvahelise teaduskoostöö edendamine südameveresoonkonna haiguste uurimisel.

2018 jaanuaris avas ERA-CVD noortele teadlastele suunatud projektikonkursi, mille eeltaotlusvooru tähtaeg on 15. märts. Vt lähemalt ühiskonkursi teadet.

Lisaks sellele kuulutati äsja välja 2017. aastal ilmunud teadusartiklite võistlus, mis on samuti suunatud noortele teadlastele. Artiklivõistluse tähtaeg on samuti 15. märts.

Osalema oodatakse teadusartikleid, mis käsitlevad südameveresoonkonna temaatikat ja on ilmunud 2017. aasta 1. jaanuari ja 31. detsembri vahel. Artikkel peab olema ilmunud rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas, mille mõjutegur on ISI Web of Knowledge’i andmetel üle 10.

Eeldatakse, et artikli esimene autor oli artikli ilmumise ajal noorem kui 35 (vanusepiiri pikendavad möödapääsmatud karjäärikatkestused, nt lapsehoolduspuhkus või kaitseväeteenistus). Tema institutsionaalne kuuluvus, millele ka artikkel viitab, peab seostuma vähemalt ühega järgmistest riikidest: Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Holland, Iisrael, Itaalia, Kanada, Läti, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taiwan, Türgi.

Parima artikli autorile on ERA-CVD võrgustik pannud välja 3000-eurose preemia. Võitja kutsutakse esinema Euroopa Kardioloogide Seltsi (ESC) kongressile Münchenis (25.-29.08.2018). ERA-CVD katab ka reisikulud.

Osalustingimuste ja artikli esitamise kohta vt lähemalt: http://www.era-cvd.eu/355.php

Kontaktisik Eesti Teadusagentuuris: Katrin Kello katrin.kello@etag.ee, tel 731 7361