EMP Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritus 5. veebruaril 2020 Vilniuses

Leedu Teadusnõukogu avas registreerimise Balti teaduskoostöö programmi Leedu vooru ava- ja partnerlusüritusele, mis toimub 5. veebruaril 2020.a Vilniuses Leedu Teadusnõukogu suures saalis (Gedimino pr. 3).

Taotlusvoor on plaanis avada 3. veebruaril 2020.

Registreerimisvormi (tähtaeg 31.01) ning lähemat teavet leiab Leedu Teadusnõukogu kodulehelt.

Eesti Teadusagentuur toetab Eesti teadlaste osalemist Leedu vooru ava- ja partnerlusüritusel, kattes nende reisi- ja majutuskulud kuni 400 euro ulatuses. Kulud hüvitatakse tagantjärele vastava kuluaruande esitamisel. Aruandele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid (sh pardakaardid) ja saata hiljemalt ühe kuu jooksul pärast ürituse toimumist e-posti aadressil katrin.piller@etag.ee.

Lähem teave: