Eesti välisteadlased osalevad talgutel Kurese maastikukaitsealal

Eestis elavad välisteadlased ja doktorandid koos oma peredega osalevad 19.-20. mail juba kaheksandat korda heakorratalgutel. Kahepäevasel väljasõidul Pärnumaale puhastatakse Kurese muinasküla ümbruse loopealseid võsast. Talgud korraldatakse koostöös Eestimaa Looduse Fondiga ning kohapeal on gruppi juhendamas aastaid Kurese küla eest hoolitsenud Urmas Vahur.

Talgutel osaleb üle kolmekümne välisteadlase kolmeteistkümnest riigist, sh lisaks lähinaabritele ka Argentiinast, Armeeniast, Austraaliast, Kasahstanist ja Vietnamist.

Välisteadlased hindavad selliseid väljasõite väga kõrgelt, sest niiviisi saavad nad panustada Eesti kogukonda samas tunnetades ennast kogukonna osana ning tundma õppida erinevaid Eesti paiku. Värskes õhus koos tegutsedes tekivad sõprussuhted, mille kaudu ollakse üksteisele Eestis kohanemisel toeks.

Õhtusel seminaril tutvustatakse EURAXESSi Eesti võrgustiku teenuseid välisteadlastele ja nende peredele ja kuulatakse ettekandeid välisteadlaste teadustöödest Eestis. Tartu Ülikooli vanemteadur Aveliina Helm räägib looduslikust mitmekesisusest ja poollooduslike kasvukohtade hooldamisest..

Varasematel aastatel on käidud abiks koristamas Põlvamaal asuvas Maarja külas, korrastamas Pärnu ja Saaremaa rannaniite ning puhastamas Hundikangrute kivikalmete ümbrust võsast Lahemaal.

Sündmuse korraldavad EURAXESSi Eesti võrgustik ja Eesti Teadusagentuur.

EURAXESS on Euroopa Komisjoni algatatud üle-euroopaline võrgustik, mis pakub tuge mobiilsetele teadlastele. Teadlasi nõustatakse praktilistes küsimustes, nagu viisad ja elamisload, maksusüsteemid, aga ka perega kolimisega seotud teemadel ning uude elukohariiki sisseelamisel. Komisjoni tasandil hallatakse teadlaste töökuulutuse andmebaasi ning tegeletakse teadlaste õiguste kaitsega. Eesti EURAXESSi võrgustikul on 9 liiget, sh teadusasutused ja koordineerivad asutused. EURAXESSi Eesti võrgustik haldab oma portaali (www.euraxess.ee), uudiskirja ja sotsiaalmeedialehte.

Lisainfo:

Hanna Raig
EURAXESS Estonia
Eesti Teadusagentuur
hanna.raig@etag.ee
+372 55 635 808